Projekty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 • Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez zakup pojazdów patrolowo-gaśniczych typu pick-up 4x4

  Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez zakup pojazdów patrolowo-gaśniczych typu pick-up 4x4

  4 października 2023 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 1594/2023/Wn06/OP-po/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez zakup...

  7 lutego 2024
 • Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym

  Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym

  25 listopada 2023 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 1715/2023/Wn06/OP-po/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym ".

  7 lutego 2024
 • Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

  4 listopada 2022 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 3265/2022/Wn06/OP-PO-FN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Tatrzańskiego Parku Narodowego".

  23 stycznia 2024
 • Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu

  Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwa była refundacja wykupu i pierwokupu nieruchomości w Obwodzie Ochronnym Zazadnia.

  25 września 2023
 • Fundusz Leśny 2023

  Fundusz Leśny 2023

  Tatrzański Park Narodowy, w dniu 23 czerwca 2023 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 1 338 493,86 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

  19 czerwca 2023
 • Biodiversity Genomics Europe

  Biodiversity Genomics Europe

  Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum 33 instytucji naukowych z 21 krajów (19 europejskich, Kanady i USA). Polskę reprezentuje zespół badawczy pod kierownictwem prof. Michała Grabowskiego, składający się z naukowców z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Pracowni...

  1 czerwca 2023
 • Projekt LECA

  Projekt LECA

  Tatrzański Park Narodowy wraz z jedenastoma innymi partnerami rozpoczyna nowy międzynarodowy projekt promujący koegzystencję ludzi i dużych drapieżników (wilka, rysia i niedźwiedzia) w Karpatach: projekt LECA – Interreg Central Europe.

  12 kwietnia 2023
 • Tatry dla wszystkich

  Tatry dla wszystkich

  Tatrzański Park Narodowy rozpoczął realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Tatry dla wszystkich – zwiększenie dostępności przestrzeni TPN dla osób z niepełnosprawnościami”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu...

  5 grudnia 2022
 • Promocja Parków Narodowych jako marki

  Promocja Parków Narodowych jako marki

  „Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), który ma na celu zbudowanie trwałego poparcia społecznego dla instytucji parków narodowych, a także aktywnie zaangażuje...

  20 października 2022
 • Fundusz Leśny 2022

  Fundusz Leśny 2022

  Tatrzański Park Narodowy 3 sierpnia 2022 roku podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 958 370,89 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

  12 sierpnia 2022
 • Naprawa tatrzańskich szałasów

  Szałasy na Kopieńcu powstały w latach 20. XX wieku, w miejscu wcześniejszych form drewnianych zabudowań gospodarczych z XIX wieku z przeznaczeniem na prowadzoną działalność wypasu owiec na pobliskich halach. Od czasu ich budowy prowadzone były jedynie doraźne prace remontowe....

  14 lipca 2022
 • Wykupy gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwa była refundacja wykupu i pierwokupu nieruchomości w Obwodzie Ochronnym Kośne Hamry.

  5 maja 2022
 • Dofinansowanie dla Jaskini Mroźnej

  Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych

  W listopadzie 2019 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 653/2019/Wn06/OP-wk/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego...

  8 kwietnia 2022
 • Fundusz Leśny 2021

  Fundusz Leśny 2021

  Tatrzański Park Narodowy w dniu 21 lipca 2021 roku podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 4 520 953,91 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

  23 sierpnia 2021
 • Kampania edukacyjna: Śmieci?! Kto to widział?!

  W dniu 26 listopada 2019r. Tatrzański Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 659/2019/Wn50/EE-EE/OP/D o dofinansowanie kampanii edukacyjnej w formie dotacji.

  8 czerwca 2021
 • Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko

  Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko

  Tatrzański Park Narodowy w 2018 r. otrzymał ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na wybudowanie u wylotu Doliny Kościeliskiej nowoczesnego Centrum Edukacji Przyrodniczej.

  16 lutego 2021
 • Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu

  Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Niżnia Kiczora w OO Zazadnia.

  30 września 2020
 • Fundusz Leśny 2020

  Fundusz Leśny 2020

  Tatrzański Park Narodowy, w dniu 11 maja 2020 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 2 417 974,38 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

  29 czerwca 2020
 • Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Pod koniec ubiegłego roku, 26 listopada Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 656/2019/Wn06/OP-wk/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego...

  4 czerwca 2020
 • Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu

  Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Spyrłówka w OO Kościeliska

  10 kwietnia 2020
Poprzednie 1 2 3 Następne