Dziedzictwo

 • Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

  Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

  Zwiedzając Tatry, podziwiamy piękno krajobrazu i przyrody. Chodząc krętymi górskimi ścieżkami, zauważamy czasem pięknie wkomponowane w krajobraz ślady działalności człowieka - szałasy, koliby, pomniki, tablice, krzyże i kapliczki. Mijając je, warto poznać ich historię.

  10 kwietnia 2013
 • Obiekty sakralne

  Obiekty sakralne

  W Tatrzańskim Parku Narodowym zabytki sakralne są szczególnie ważne i bardzo mocno związane w historią regionu i turystyki w Tatrach. Do najważniejszych z nich należą: krzyż na Giewoncie, Pustelnia Brata Alberta, kaplica na Wiktorówkch, figurka w ścianie Zawratowej Turni, figurka św....

  10 kwietnia 2013
 • Głazy pamiątkowe i tablice

  Głazy pamiątkowe i tablice

  10 kwietnia 2013
 • Przemysł

  Od XV wieku na terenie Tatr rozwijał się przemysł ciężki, który związany był z górnictwem i hutnictwem metali kolorowych oraz żelaza, przemysłem drzewnym i papierniczym, węglarstwem, a także kamieniołomami. Działalność przemysłowa człowieka w Tatrach zakończyła się w XIX...

  10 kwietnia 2013
 • Pasterstwo i szałasy

  Pasterstwo i szałasy

  Szałasy to najliczniej występujące w Tatrzańskim Parku Narodowym obiekty dziedzictwa kulturowego. Są to prymitywne drewniane, rzadziej kamienne budynki, służące bacom i juhasom jako zaplecze do wypasu owiec i krów. Niektóre z szałasów zostały uznane za zabytki budownictwa...

  10 kwietnia 2013
 • Kuźnice - nie tylko brama w Tatry

  Kuźnice - nie tylko brama w Tatry

  Jednym z ciekawszych miejsc w Zakopanem są Kuźnice. Dziś kojarzone są głównie z dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch i jeśli zatrzymujemy się tu na dłużej - to właśnie w kolejce do kolejki. Mało kto wybiera się na wycieczkę do Kuźnic. Najczęściej odwiedza się je po drodze...

  10 kwietnia 2013
 • Ludzie

  Ludzie

  Od końca XVIII w. rozpoczyna się proces wprowadzania Tatr do zbiorowej świadomości Polaków. W tym okresie Stanisław Staszic prowadzi badania naukowe w najwyższych górach Polski, wkrótce w jego ślady pójdą inni badacze.

  10 kwietnia 2013