Dane teleadresowe

15 listopada 2022
Aktualizacja: 4 maja 2023

UWAGA! W związku z trwającym remontem drogi dojazdowej do Kuźnic oraz wiążącymi się z nim utrudnieniami, a czasowo brakiem możliwości dojazdu - rekomendujemy kontakt telefoniczny oraz mailowy dla interesantów Tatrzańskiego Parku Narodowego w budynku Kuźnice 1.

 1. Wszystkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), poczty tradycyjnej, za pośrednictwem ePUAP oraz telefonicznie.
 2. Aby połączyć się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym należy dzwonić do sekretariatu pod numer 18 20 23 200 lub wyszukać danego pracownika w pliku z danymi kontaktowymi dostępnym poniżej.
 3. W ePUAP należy wyszukać Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem.
 4. Poczta elektroniczna będzie przyjmowana pod adresem sekretariat@tpn.pl.
 5. Pocztę tradycyjną należy wysyłać pod adres:

  Tatrzański Park Narodowy,
  Kuźnice 1,
  34-500 Zakopane

E-mail:

W  korespondencji e-mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Telefony:

 • Sekretariat: (+48) 18 20 23 200
 • Informacja turystyczna: (+48) 18 20 23 300
 • Straż Parku: (+48) 18 20 23 280 lub (+48) 695 408 097 (Komendant Straży Parku)
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej: (+48) 18 20 23 312
 • Wolontariat: (+48) 18 20 23 309
 • Inspektor Ochrony Danych:  (+48) 18 20 23 274
 • Fax: (+48) 18 20 23 299

Informacja turystyczna w języku migowym. Połącz się.
Obsługa osób niesłyszących pon-nie, godz. 7:30-16:15"


Tatrzański Park Narodowy

 • NIP: 7361715304
 • Regon: 122456180
 • Rachunek bankowy TPN:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków
Nr rachunku bieżącego 31 1130 1150 0012 1252 0720 0005„Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Tatrzańskiego Parku Narodowego, udostępniana jest przez Park na pisemny wniosek skierowany na:

 • adres korespondencyjny:

Tatrzański Park Narodowy,
Kuźnice 1,
34-500 Zakopane

 • faksem na numer: (+48) 18 20 23 299


Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Jednocześnie informujemy, że skontaktowanie się z nami na dane kontaktowe podane na naszej stronie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią ww. dokumentu i akceptacją jego postanowień.

Drukuj