Fundusz Leśny 2021

23 sierpnia 2021
Aktualizacja: 30 listopada 1999

Tatrzański Park Narodowy w dniu 21 lipca 2021 roku podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 4 520 953,91 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

 • Fundusz leśny wspiera TPN

  Fundusz leśny wspiera TPN

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2021, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe:


Działania związane z gospodarką leśną

 1. Hodowla materiału odnowieniowego. Produkcja sadzonek w szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 2. Pielęgnacja upraw leśnych.
 3. Wprowadzenie gatunków docelowych w drzewostanach zniekształconych; sadzenia; zakup sadzonek jodły.
 4. Zabezpieczenie upraw leśnych oraz zakup repelentu.
 5. Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.                                                  
 6. Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.
 7. Podcinanie gałęzi drzew i krzewów oraz usuwanie nalotu i podrostu drzew i krzewów zasłaniających światło szlaków turystycznych oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.

 

Badania naukowe

 1. Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN – część II Tatry Wysokie.
 2. Metoda delimitacji wydzieleń drzewostanowych na obszarach poklęskowych i trudno dostępnych.
Drukuj