Opłaty

10 kwietnia 2013
Aktualizacja: 14 marca 2024

W TPN pobierane są opłaty, które przeznacza się na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. 15 proc. wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bilety wstępu

Na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) ) dyrektor TPN wydał zarządzenie dotyczące opłat za wstęp na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Podane niżej stawki niezależnie od pory roku obowiązują od dnia 1 marca 2024 r.:

 • bilet normalny 10,00 zł
 • bilet ulgowy 5,00 zł
 • bilet 7-dniowy normalny 50,00 zł
 • bilet 7-dniowy ulgowy 25,00 zł
 • bilet grupowy normalny (grupa  10 osób) 90,00 zł
 • bilet grupowy ulgowy (grupa 10 osób) 45,00  zł

Ponadto płatny jest wstęp do Jaskini Mroźnej - opłata wynosi 10 zł (dzieci do lat 7 są zwolnione z opłat). Bilet można kupić w punkcie wejścia do Parku w Dolinie Kościeliskiej, online za pośrednictwem strony www.tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety lub przy samej Jaskini Mroźnej (w tym miejscu wyłącznie gotówką). Jaskinia jest czynna w okresie od 26 kwietna do 30 października, codziennie od 09.00 do 17.00.  Ostanie wejście do Jaskini o godzinie 16.00.
Jaskinia nie posiada oświetlenia wejście wyłącznie  z własną  czołówką/ latarką.
Ulgi i zwolnienia nie dotyczą biletów wstępu do Jaskini Mroźnej.

Zwolnieni z opłat są:

 • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się  aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin*
 • dzieci w wieku do 7 lat
 • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów,
 • osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego (do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, do Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach),
 • przewodnicy, instruktorzy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren Parku potwierdza ważna legitymacja,
 • wolontariusze na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez TPN oraz osoby posiadające  zezwolenie dyrektora TPN.
 • ratownicy górscy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny.
 • posiadacze Zakopiańskiej Karty Mieszkańca.

* Ustawa o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za wstęp mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Nie odpowiada natomiast użytemu w ustawie o ochronie przyrody sformułowaniu „mieszkańców gmin” samo zameldowanie na pobyt czasowy. W myśl cytowanej już ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Osoby posiadające zezwolenia na wjazd samochodem na teren TPN (jeżeli nie posiadają odrębnego zezwolenia na prowadzenie badań naukowych) nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłat za wstęp.
Zezwolenia wydawane członkom klubów jaskiniowych na wejście do jaskiń nie zwalniają od wnoszenia opłat za wstęp do TPN.

Osoby posiadające rezerwacje w schroniskach lub zamieszkujące w schroniskach na terenie TPN nie są zwolnione z opłat za wstęp, gdyż opłaty takie nie są pobierane przez prowadzących schroniska.

Ulgi i zwolnienia mogą obowiązywać w innej formie w Dolinie Chochołowskiej, gdzie opłaty za wstęp i wjazd rowerów pobiera Wspólnota Leśna 8 Uprawnionych Wsi w Witowie, będąca właścicielem terenu.

Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom
 • emerytom i rencistom
 • osobom niepełnosprawnym
 • żołnierzom służby czynnej

Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety wstępu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi.

 

Punkty sprzedaży biletów:


Punkty sprzedaży biletów (bramy Parku) czynne cały rok:

 • Łysa Polana
 • Wierch Poroniec 
 • Sucha Woda
 • Jaworzynki
 • Goryczkowa /Myślenickie Turnie/
 • Kalatówki
 • Dolina Białego
 • Dolina Strążyska
 • Dolina Małej Łąki
 • Kościeliska

Punkty sprzedaży okresowej


 • Dolina Filipka       01.IV – 30.XI
 • Dolina Olczyska  01.IV – 31.X
 • Cyrhla                     01.IV – 31.X
 • Nosal                      01.IV – 31.X

Punkty, gdzie nie ma sprzedaży stacjonarnej

 • Dolina ku Dziurze
 • Dolina za Bramką
 • Staników Żleb

 Dla punktów ustala się następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

Łysa Polana oraz Dolina Jaworzynki:

 1. styczeń - luty                      7.00-14.00
 2. marzec - kwiecień             7.00-15.00
 3. maj                                        6.00-16.00
 4. czerwiec                              5.00-16.00
 5. lipiec - sierpień                  5.00-17.00
 6. wrzesień                              6.00-16.00
 7. październik                         7.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 8. listopad - grudzień           7.00-14.00

 Goryczkowa, Kalatówki, Dolina Białego, Dolina Strążyska, Dolina Małej Łąki:

 1. styczeń                                8.00-14.00 
 2. luty   - kwiecień                 7.00-15.00 
 3. maj - czerwiec                    7.00-16.00
 4. lipiec - sierpień                  6.00-17.00 (Kalatówki od godziny 7.00 , Dolina Strążyska do 18-ej)
 5. wrzesień                              7.00-16.00
 6. październik                         7.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 7. listopad - grudzień           8.00-14.00

Dolina Kościeliska

 1. styczeń - kwiecień              7.00-15.00 
 2. maj                                         7.00-17.00 
 3. czerwiec                               6.00-17.00
 4. lipiec - sierpień                   5.00-18.00
 5. wrzesień                               6.00-17.00
 6. październik                          7.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 7. listopad                                7.00-14.00
 8. grudzień                               8.00-14.00

Sucha Woda:

 1. styczeń - kwiecień             8.00-14.00 
 2. maj - czerwiec                    7.00-15.00 
 3. lipiec - wrzesień                 5.00-15.00
 4. październik                          7.00-14.00
 5. listopad - grudzień            8.00-14.00

Dla punktów sprzedaży okresowej  Dolina Filipka, Cyrhla,  Dolina Olczyska ustala się minimalne godziny sprzedaży w kwietniu oraz październiku i listopadzie  od 800 do 1400 od maja do września w godzinach od 700 do 1500 .

 Dla punktu sprzedaży okresowej Nosal  minimalne godziny sprzedaży w kwietniu oraz październiku od 800 do 1400 w maju, czerwcu i wrześniu od 700 do 1500 w lipcu i sierpniu od 700 do 1700

Wierch Poroniec czynny od otwarcia parkingu do co najmniej godziny 15-ej.

Prowadzący punkty mogą rozpoczynać sprzedaż w godzinach wcześniejszych i przedłużać czas sprzedaży.

 

Zakup biletów przez internet

Bilety wstępu można kupić na stronie tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety (Regulamin usługi ebilet)

W sprzedaży dostępne są następujące bilety TPN: jednorazowe ulgowe za 5,00 zł, normalne za 10,00 zł, 7-dniowe ulgowe za 25,00 zł i normalne za 50,00 zł oraz bilety dla grupy do 10 osób – ulgowe za 45,00 zł i normalne za 90,00 zł.

Na terenie Parku nie zawsze jest dostępny internet. Zachęcamy do zakupu biletu jeszcze przed wyruszeniem w Tatry - w miejscu zakwaterowania. Kontrola biletu na punktach wejścia może odbywać się "offline".

 

Opłaty parkingowe

Na terenie Parku działają następujące parkingi dla samochodów osobowych i autobusów:

 • Dolina Kościeliska (Kiry) - płatny
 • Wierch Poroniec "Klimkówka"  - płatny
 • Wierch Poroniec "Nad Kiczorą"  - płatny

Parking wyłącznie dla samochodów osobowych, kamperów i motocykli

 • Palenica Białczańska / Łysa Polana - płatny
 • Wierch Poroniec - płatny
 • Chałubińskiego - płatny
 • Dolina Małej Łąki - płatny

Uwaga: Turyści chcący dojechać własnym samochodem w rejon Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się szlak m.in. do Morskiego Oka: zalecamy wcześniejsze zaplanowanie wycieczki i wykupienie e-biletu parkingowego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety. Wcześniejszy zakup to gwarancja miejsca postojowego i niższa cena niż w dniu przyjazdu.


Cennik opłat parkingowych (opłata jednodniowa):

 • parking Mała Łąka
  • 30  zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Dolina Kościeliska
  •  30 zł     motocykle/ samochody osobowe
  • 60 zł     autokary
 • parking Wierch Poroniec 
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Wierch Poroniec "Klimkówka"
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Wierch Poroniec "Nad Kiczorą"
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Palenica Białczańska / Łysa Polana – sprzedaż biletów parkingowych online
  • od 35 do 75 zł w zależności od sezonu i czasu zakupu e-biletu względem dnia rezerwacji dla samochodów osobowych. Przy zakupie on-line z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem: od 35 do 55 zł - w dniu przyjazdu cena jest o 10 zł wyższa względem ceny bazowej, a w razie wysokiego popytu na bilety na dany dzień, cena może być wyższa o maksymalnie 20 zł w stosunku do ceny bazowej.
  • od 19 do 39 zł w zależności od sezonu dla motocykli
  • od 65 do 85 zł w zależności od sezonu dla busów i kamperów

Szczegółowy cennik parkingów w rejonie Morskiego Oka (Palenica Białczańska / Łysa Polana).

Drukuj