Tatry dla wszystkich

5 grudnia 2022
Aktualizacja: 30 listopada 1999

Tatrzański Park Narodowy rozpoczął realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Tatry dla wszystkich – zwiększenie dostępności przestrzeni TPN dla osób z niepełnosprawnościami”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Działania zaplanowane w projekcie dotyczą wielu aspektów dostępności Parku: obszaru architektonicznego, organizacyjnego, technicznego, komunikacyjnego i edukacyjnego.

W ramach projektu wydarzy się wiele ważnych rzeczy m.in. odbędą się szkolenia pracowników Parku oraz podmiotów współpracujących w zakresie komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnościami, wycieczki i zajęcia edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażymy Centrum Edukacji Przyrodniczej, Punkt Informacji Turystycznej oraz punkty wejścia do Doliny Strążyskiej i Doliny Małej Łąki w pętle indukcyjne. Wykonamy tłumaczenia na język migowy i audiodeskrypcje materiałów edukacyjnych wyświetlanych w CEP, wydamy przewodnik po najpopularniejszych szlakach tłumaczony na PJM. Przystosujemy Dolinę Strążyską do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz z problemami wzroku. Kupimy także dwa urządzenia Joelette do transportu w górach osób z niepełnosprawnością czterokończynową. A dodatkowo, zaplanowaliśmy wystawę „Ciemność i cisza – o zwierzętach, które nie widzą i nie słyszą”. Więcej informacji na temat realizacji projektu będziemy komunikować na bieżąco. Śledźcie nasze kanały!

Raz jeszcze dziękujemy PFRON i Ministerstwu Klimatu i Środowiska za uruchomienie programu.

Drukuj