Wykupy gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego

5 maja 2022
Aktualizacja: 13 stycznia 2023

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej możliwa była refundacja wykupu i pierwokupu nieruchomości w Obwodzie Ochronnym Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu na realizację przedsięwzięcia  pt. ,,Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Wykupy 2021” finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z umową nr 3100/2021/Wn06/OP-wk/D z dnia 31.12.2021 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w formie dotacji środki w wysokości 67 120,00 zł na zakup działki nr 4645/2  na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 22.11.2021 roku, nr B/47/13/2021,
w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku nr 1234/2021.

Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 67 525,40 zł.

Zgodnie z umową nr 3159/2022/Wn06/OP-wk/D z dnia 1.09.2022 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w formie dotacji środki w wysokości 311 898,20 zł na zakup działki nr 4645/4  w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku.

Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 311 898,20 zł.

Drukuj