Promocja Parków Narodowych jako marki

20 października 2022
Aktualizacja: 30 listopada 1999

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), który ma na celu zbudowanie trwałego poparcia społecznego dla instytucji parków narodowych, a także aktywnie zaangażuje rzesze Polaków w realizowaną przez nie misję ochrony przyrody. Zadania w ramach projektu mają też zwiększyć siłę prowadzonych przez poszczególne parki narodowe działań edukacyjnych. Działania realizowane w ramach projektu finansowane są ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Parki narodowe, choć obejmują 1% powierzchni kraju, od ponad 80 lat stanowią najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Zostały utworzone na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Jednocześnie obszary objęte najwyższą formą ochrony są, w znacznej części, udostępnione ludziom. Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie i uprawianie turystyki. Dbają o to pracownicy parków – specjaliści wielu dziedzin, których zadaniem jest ochrona zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, a także edukacja oraz udostępnianie chronionego w parkach dziedzictwa.

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to projekt o zasięgu ogólnopolskim, który jest realizowany we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi w Polsce. Działania w jego ramach finansowane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Dotychczas w ramach Projektu powstała seria filmów „Przeżyj to! Polskie parki narodowe”. Cykl obejmuje 23 filmy opowiadające o każdym z istniejących w Polsce parków narodowych oraz dodatkowy film prezentujący dorobek polskich parków narodowych jako całości. Filmy przedstawiają wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne (www.youtube.com/watch?v=2SvEYN_iCAI&list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G&index=240).

Z kolei w serii  6 krótkich filmów animowanych Pan Żubr wyjaśni jak i dlaczego należy zachowywać się w parku narodowym. Filmy dostępne są na kanale You Tube Ministerstwa Klimatu i Środowiska (www.youtube.com/watch?v=SBjZVOMQprA&list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb).

Wydano również serię 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych. Cykl publikacji obejmuje 23 foldery zawierając krótkie opisy poszczególnych parków, wybranych ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych oraz folder opisujący parki jako instytucje chroniące dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju (www.gov.pl/attachment/873ef748-06b4-4d44-aea1-59ef903c412b).

Zrealizowano także cykl szkoleń dla pracowników parków narodowych (przeszkolono blisko 270 osób). Ponadto w Łodzi, Warszawie i Zabrzu powstały murale, których tematyka związana jest z historią i działalnością parków narodowych w Polsce oraz realizowaną przez nie misją ochrony przyrody. Na muralach (zlokalizowanych na blokach mieszkalnych) znajdują się QR kody, za pośrednictwem których można dowiedzieć się ciekawostek na temat parku narodowego oraz biologii i ekologii gatunków roślin i zwierząt na nim umiejscowionych.

Jednym z ostatnich Zadań w ramach projektu jest powstanie 23 stron internetowych parków narodowych oraz jednej strony głównej, w wersji mobilnej i desktopowej. Realizacja Zadania oficjalnie ruszyła w październiku br. wraz z pierwszym postępowaniem i prowadzona jest przez Tatrzański Park Narodowy na mocy Pełnomocnictwa (DOP/2/POIŚ/2022) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”.

Drukuj