Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

23 stycznia 2024
Aktualizacja: 30 listopada 1999

4 listopada 2022 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 3265/2022/Wn06/OP-PO-FN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Tatrzańskiego Parku Narodowego".

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych, środki krajowe

Wartość projektu: 1 017 917,00 PLN

Kwota dotacji:          744 817,31 PLN    

Okres realizacji przedsięwzięcia:  do 30 września 2024r.

Celem projektu jest ochrona przyrody poprzez przyczynianie się do lokalnego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza jak i hałasu poprzez m.in.  zakup 5 pojazdów zeroemisyjnych oraz budowę 2  stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym 1 ogólnodostępnej. Budowa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w nowych lokalizacjach powiększy krajową sieć punktów ładowania stacji elektrycznych zwiększając tym samym mobilność samochodów elektrycznych na obszarze naszego kraju. 

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz upowszechnienie wiedzy na temat elektromobilności.

Drukuj