Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko

16 lutego 2021
Aktualizacja: 9 maja 2022

Tatrzański Park Narodowy w 2018 r. otrzymał ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na wybudowanie u wylotu Doliny Kościeliskiej nowoczesnego Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Centrum będzie służyć kształtowaniu  zrozumienia oraz szacunku dla tatrzańskiej przyrody poprzez zaangażowanie zwiedzających TPN w ochronę jej dziedzictwa i kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przyrodę Parku.

Budynek będzie podzielony na 3 strefy:

  • część nadziemną o powierzchni 35 m2, która będzie pełnić funkcję świetlika nad strefą wejścia

  • strefę wejścia o powierzchni 167 m2

  • część podziemną o powierzchni 675 m2, która będzie stanowić główną część ekspozycji

Centrum przykryte będzie zielonym stropodachem.

W tak przygotowanym budynku zostanie stworzona nowoczesna, multimedialna ekspozycja, tłumacząca różne aspekty zjawisk krasowych, które są największą atrakcją Doliny Kościeliskiej. Wystawa będzie składać się z kilku sal:

Poczekalnia – w tym miejscu turyści będą się mogli zapoznać z informacjami o pogodzie, warunkach na szlakach, zasadach zwiedzania TPN, aktualnych zjawiskach przyrodniczych: co kwitnie, jakie zwierzęta można spotkać itp. Będzie tam też „kosz”, czyli interaktywne stanowisko pokazujące, jak śmieci wpływają na środowisko, jak długo się rozkładają, ile śmieci się wywozi z TPN. Ponadto, znajdzie się tam „Oś czasu TPN”, czyli historia ochrony Tatr w formie interaktywnego stanowiska, w postaci monitora przesuwającego się na szynach i wyświetlającego informacje o każdej z prezentowanych dat. A także przestrzeń na wystawy czasowe.

Sala Formy Jaskiniowebędą tam prezentowane filmy oraz diorama omawiające poszczególne formy jaskiniowe. Zwiedzający sami będą podświetlać interesującą ich formę, co będzie uruchamiało prezentację.

Sala Jaskinia Lodowabędą tam odtworzone ze szkła i akrylu formy lodowe w jaskiniach.

Sala Podziemne Skarbyznajdą się tam plansze z opisem jaskiń udostępnionych dla turystów wraz z komentarzem oraz projekcja filmowa pokazująca walory przyrodnicze jaskiń niedostępnych i dostępnych dla turystów.

Sala Wodabędzie to diorama z mappingiem pokazująca przebieg wody przez meandry, studnie, syfony itp.

Sala W podczerwienizwiedzający otrzymają gogle noktowizyjne i latarkę na podczerwień, by odnajdywać narysowane na ścianach gatunki zwierząt, które podświetlać się będą pod wpływem podczerwieni.

Sala Oczy Ciemnościbędzie to przejście przez ciemny korytarz jaskini. Najpierw zwiedzający obserwuje korytarz jaskini na monitorach, zapamiętuje trasę. Po czym, idzie do całkowicie zaciemnionego korytarza, sprawdzając przy tym swoją pamięć.

Sala Jak Nietoperz –  zwiedzający wyposażeni w kaski z czujnikami zbliżania, będą mieli za zadanie przejść przez ciemny labirynt.


Wystawa będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przewidujemy także tłumaczenia poszczególnych prezentacji na języki obce.


Wartość projektu: 25 448 448,37  PLN

Dofinansowanie:  20 726 122,52 PLN w  tym:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  85%  w wysokości:  17 617 204,14 PLN

Umowa POIS.02.04.00-00-0079/17 z dnia 31.01.2018r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15% w wysokości: 3 108 918,38 PLN, Umowa dotacji 136/2018/Wn06/OP-BA-YS/D

Planowana data zakończenia projektu: czerwiec 2023 r.


Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.
W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Drukuj