Fundusz Leśny 2020

29 czerwca 2020

Tatrzański Park Narodowy, w dniu 11 maja 2020 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 2 417 974,38 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

 • Fundusz leśny wspiera TPN

  Fundusz leśny wspiera TPN

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2020, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe:

Działania związane z gospodarką leśną

 1. Produkcja sadzonek w szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
 2. Zakup i sadzenie sadzonek w drzewostanach.
 3. Zabezpieczenie upraw leśnych oraz zakup repelentu.
 4. Pielęgnacja upraw leśnych.
 5. Ochrona granic własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TPN poprzez utrzymanie wizur i znaków granicznych na obszarach leśnych w TPN.
 6. Przecinanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia sprzętu specjalistycznego.
 7. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
 8. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych.
 9. Wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych.
 10. Zakup fladr i tyczek  do odgradzania.
 11. Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.
 12. Remont mostów jezdnych na szlakach turystycznych pokrywających się z drogami gospodarczymi.
 13. Remont dróg gospodarczych i szlaków turystycznych.

 

Badania naukowe:

 1. Określenie składu gatunkowego grzybów biorących udział w zamieraniu aparatu asymilacyjnego kosodrzewiny na terenie Tatr Zachodnich oraz  zbadanie ich wpływu na wybrane parametry pędów i zamieranie tego gatunku.
 2. Występowanie i ekologia lasów łęgowych oraz śródleśnych podmokłych enklaw w TPN.
 3. Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część I Tatry Zachodnie.
Drukuj