Dojazd do Kuźnic

11 kwietnia 2013
Aktualizacja: 15 czerwca 2023

Osoby zainteresowane dojazdem do dyrekcji TPN w Kuźnicach mogą to zrobić na dwa sposoby.

Dojazd komunikacją zbiorową*

Możliwy jest z przystanków zlokalizowanych w okolicy z ronda Jana Pawła II (tzw. rondo kuźnickie). Pierwszy znajduje się naprzeciwko Punktu Informacji Turystycznej TPN przy ul. Chałubińskiego 44, drugi na początku al. Przewodników Tatrzańskich, tuż poniżej wejścia do COS-u.

Dojazd samochodem osobowym*

Przypominamy, że na odcinku drogi rondo – Kuźnice obowiązuje zakaz ruchu. Znak ten nie dotyczy:

  • komunikacji regularnej i taxi
  • pojazdów służb miejskich
  • mieszkańców i właścicieli nieruchomości bez prawa do parkowania i postoju w Kuźnicach
  • pracowników dojeżdżających do pracy bez prawa do parkowania i postoju w Kuźnicach
  • dojazdu do gospodarstwa rybnego,
  • dojazdu do Placówki Straży Granicznej,
  • pojazdów zarządcy drogi
  • serwisu urządzeń technicznych, cateringu, ochrony bez prawa parkowania i postoju w pasie drogowym al. Przewodników Tatrzańskich
  • pojazdów zaopatrzenia w godzinach 18.00 do 11.00
  • dorożek konnych (postój wyłącznie w miejscach wyznaczonych)

Osoby zainteresowane dojazdem do dyrekcji TPN własnym samochodem muszą posiadać zezwolenie na wjazd na dany dzień. Można je uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 44 (rondo Jana Pawła II, tel. (+48) 18 20 23 300, infotur@tpn.pl) po podaniu numerów rejestracyjnych samochodu oraz określeniu celu wjazdu.
Tutaj można pobrać aktualne zarządzenie dyrektora TPN regulujące zasady wydawania zezwoleń.

Przypominamy, że wszystkie pisma przyjmuje także dziennik podawczy przy ul. Chałubińskiego 42 a, w  budynku dawnej dyrekcji.

*Od dnia 01.03.2023 prowadzone są roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Przewodników Tatrzańskich polegające m.in. na budowie kanalizacji deszczowej drogi oraz nowej podbudowy i nawierzchni jezdni. Została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót.
Na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Mieczysława Karłowicza nadal obowiązuje zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu do posesji wymienionych na tablicy informacyjnej usytuowanej pod znakiem na początku ulicy od Ronda Jana Pawła II. Ponadto, w rejonie poniżej skrzyżowania z ulicą Karłowicza został aktualnie zlokalizowany przystanek dla komunikacji regularnej oraz przystanek dla taxi. Celem przyśpieszenia prac zostało wprowadzone ograniczenie w ruchu od godz. 8:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do soboty. Przejazd ul. Przewodników Tatrzańskich do Kuźnic będzie możliwy do godz. 8:30 rano oraz popołudniu po godz. 15:30. O wszelkich ewentualnych zmianach Urząd Miasta Zakopane będzie informował na bieżąco.
 
Drukuj