Naprawa tatrzańskich szałasów

14 lipca 2022
Aktualizacja: 2 sierpnia 2022

Szałasy na Kopieńcu powstały w latach 20. XX wieku, w miejscu wcześniejszych form drewnianych zabudowań gospodarczych z XIX wieku z przeznaczeniem na prowadzoną działalność wypasu owiec na pobliskich halach. Od czasu ich budowy prowadzone były jedynie doraźne prace remontowe. Początkowo dokonywane przez ich pierwotnych właścicieli i ich spadkobierców, a od lat 70. XX wieku przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Tatrzański Park Narodowy. W ostatnich latach nie prowadzono żadnych prac remontowych.

Wykonana w styczniu 2020 roku ekspertyza stanu technicznego szałasów na Kopieńcu wskazała na degradację elementów drewnianych spowodowaną warunkami atmosferycznymi. We wszystkich 4 obiektach duża część podłóg i ścian uległa korozji biologicznej lub zniszczeniu. Elementy drewniane ścian i więźby dachowej zasiedlone zostały przez szkodniki drewna. Do destrukcji przyczyniają się również nieszczelności i przeciekanie dachów szałasów. Stan techniczny budynków wymaga wymiany uszkodzonych elementów. Realizowany przez Tatrzański Park Narodowy projekt ma na celu renowację zniszczonych szałasów.


Nazwa projektu: Zakopane, szałasy, lata 20 XX w., naprawa ścian, odtworzenie dachów, uzupełnienie stolarki remont podłóg
Kwota:40 000 zł

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.

Drukuj