Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym

7 lutego 2024
Aktualizacja: 30 listopada 1999

25 listopada 2023 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 1715/2023/Wn06/OP-po/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym ".

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" - systemy przeciwpożarowe w parkach narodowych 2023, środki krajowe

Wartość projektu:  1 499 547,00 PLN

Kwota dotacji:        1 499 547,00 PLN    

Okres realizacji przedsięwzięcia:  XI 2023-XII 2024r.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie służb parku w środki niezbędne:

  1. do utrzymania drożności dróg pożarowych,
  2. do utrzymania punktów czerpania wody zlokalizowanych na potokach,
  3. do gaszenia pożarów,
  4. do prowadzenia patroli przeciwpożarowych oraz transportu sprzętu gaśniczego.
  5. wspomagania czynności ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez straż pożarną.

Przedsięwzięcie wpływa na minimalizowanie w ekosystemach zagrożenia pożarowego oraz strat powstałych na skutek ewentualnych pożarów obszarów przyrodniczo cennych poprzez:

  1. przygotowanie dostępności terenu (utrzymanie drożności dróg) przez służby parku do działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej,
  2. organizację i utrzymanie punktów czerpania wody do celów p.poż,
  3. patrolowanie terenu pod kątem wykrywania zagrożeń pożarowych.

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną 4 pojazdy wielozadaniowe zero emisyjnych lub o obniżonej emisji spalin z przestrzenią ładunkową wyposażonych w zestaw szybkiego natarcia do gaszenia pożaru, ratownicze pilarki spalinowe oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do obsługi ratowniczych pilarek spalinowych.

Drukuj