Fundusz Leśny 2023

19 czerwca 2023
Aktualizacja: 30 listopada 1999

Tatrzański Park Narodowy, w dniu 23 czerwca 2023 roku, podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 1 338 493,86 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2023, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Działania związane z gospodarką leśną:

  1. Hodowla materiału odnowieniowego. Produkcja sadzonek na szkółkach leśnych TPN wraz z zakupem niezbędnych materiałów.
  2. Pielęgnacja upraw leśnych.
  3. Wprowadzanie gatunków docelowych w drzewostanach zniekształconych – sadzenia
  4. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
  5. Ochrona siedlisk leśnych poprzez zapewnienie drożności szlaków turystycznych przez   podcinanie pędów kosodrzewiny zasłaniających światło szlaków turystycznych. 
  6. Podcinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów zasłaniających światło szlaków turystycznych oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
  7. Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.

Badania naukowe:

  1. Siedliskowe i biologiczne uwarunkowania występowania wątrobowca Arnellia fennica w Tatrach - obecnie i w przeszłości.
  2. Zróżnicowanie florystyczne buczyn w TPN.
  3. Określenie składu gatunkowego grzybów biorących udział w zamieraniu wierzchołków pędów kosodrzewiny i zbadanie charakteru objawów chorobowych im towarzyszących oraz ich związku z przyrostem radialnym pędów na terenie Tatr Zachodnich.
Drukuj