Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego

10 kwietnia 2013

1 lipca 2005 roku w ówczesnej siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42a otwarto uroczyście Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego. Celem działalności ośrodka jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy o Tatrach i Tatrzańskim Parku Narodowym. W jego skład wchodzą obecnie zbiory biblioteczne Tatrzańskiego Parku Narodowego i zbiory, które TPN otrzymał w darze od państwa Z. Radwańskiej-Paryskiej i W.H. Paryskiego.

Więcej informacji (w tym także elektroniczne katalogi) można znaleźć na stronie Biblioteki TPN.

Drukuj