Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu

25 września 2023
Aktualizacja: 29 stycznia 2024

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej możliwa była refundacja wykupu i pierwokupu nieruchomości w Obwodzie Ochronnym Zazadnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z umową NR 264/2023/Wn06/OP-wk/D z dnia 16.05.2023 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w formie dotacji środki w wysokości 441 850,00 zł na zakup działki nr 2230 i 2238 w Murzasichlu o łącznej powierzchni 0,0939 ha na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 25.04.2023 r., nr B/17/30/2023, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku nr 615/2023.

Kwota dotacji na realizację przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniosła  441 850,00 zł.

Drukuj