Fundusz Leśny 2022

12 sierpnia 2022
Aktualizacja: 19 sierpnia 2022

Tatrzański Park Narodowy 3 sierpnia 2022 roku podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i uzyskał dotację w wysokości 958 370,89 PLN na realizację wybranych działań w bieżącym roku kalendarzowym.

 • Fundusz leśny wspiera TPN

  Fundusz leśny wspiera TPN

Zadania realizowane przez Tatrzański Park Narodowy w roku 2022, które finansowane są ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Działania związane z gospodarką leśną:

 1. Wprowadzanie gatunków docelowych w drzewostanach zniekształconych – sadzenia.
 2. Pielęgnacja upraw leśnych.
 3. Podcinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów zasłaniających światło szlaków turystycznych oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
 4. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu z użyciem sprzętu specjalistycznego.
 5. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez utrzymanie kompletnego systemu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Parku.
 6. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie oddziaływania ruchu turystycznego poprzez wymianę ławostołów i ław przy szlakach turystycznych.
 7. Ochrona siedlisk leśnych i ograniczenie nieuprawnionego korzystania z zasobów Parku, w tym nieuprawnionego ruchu pojazdów mechanicznych i ruchu turystycznego w terenach nieudostępnionych.
 8. Wynajem i obsługa toalet przenośnych w celu ochrony terenów leśnych przed zanieczyszczeniem.

 

Badania naukowe:

 1. Czynniki wpływające na zamieranie drzewostanów w Tatrzańskim Parku Narodowym – II Tatry Wysokie.
 2. Występowanie i ekologia torfowisk i zatorfień w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Drukuj