Dofinansowanie dla Jaskini Mroźnej

8 kwietnia 2022
Aktualizacja: 15 grudnia 2023

W listopadzie 2019 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 653/2019/Wn06/OP-wk/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowe, Program Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 2015-2020, środki krajowe.

Kwota dotacji: 4  521 664,00 zł.      

Okres realizacji przedsięwzięcia:  26.11.2019 r. – 31.07.2023 r.

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe polepszenie stanu infrastruktury związanej z Jaskinią Mroźną poprzez remont i zabezpieczenie 1,42  km szlaku turystycznego zniszczonego w ramach katastrof naturalnych.


W ramach projektu zostanie wykonany:

  1. Remont szlaku turystycznego dojściowego i zejściowego z Jaskini Mroźnej o długości 1,42 km oraz modernizacja budynku do sprzedaży biletów i placu przed wejściem do jaskini,
  2. Wykonanie stałego zabezpieczenia przed obrywami skalnymi nad szlakiem zejściowym z Jaskini Mroźnej,
  3. Remont szlaku wewnątrz Jaskini Mroźnej,
  4. remont wrót wejściowych i wyjściowych z pozostawieniem otworów wlotowych dla nietoperzy.

W celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także ochrony określonych gatunków zwierząt w tym nietoperzy, prowadzony będzie nadzór przyrodniczy nad pracami terenowymi.  


Przedsięwzięcie sfinansowane w ramach dotacji  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Drukuj