Grupa Robocza ds. Sytuacji Koni na Drodze do Morskiego Oka

24 listopada 2014

W 2014 roku w związku z trwającym „patem” w sprawie pracy koni na trasie do Morskiego Oka Tatrzański Park Narodowy powołał Grupę Roboczą ds. Sytuacji Koni na Drodze do Morskiego Oka.

W skład grupy weszli przedstawiciele TPN, starostwa tatrzańskiego, Ministerstwa Środowiska, specjaliści lekarze weterynarii, hipolodzy, przedstawiciele władz lokalnych, fiakrów, organizacji prozwierzęcych oraz pozostali interesariusze, w tym eksperci zewnętrzni – przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania techniczne, prawnicy itd. 15 października 2014 r.  w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego odbyło się zainicjowane przez TPN pierwsze spotkanie Grupy Roboczej (więcej o spotkaniu). Jednym z efektów prac Grupy było przeprowadzenie badania masy trzech wozów oraz sił uciągu koni pracujących na drodze do Morskiego Oka. Wyniki badań zostały opracowane przez dra hab. Ryszarda Kolstrunga oraz mgr inż. Beatę Czerską. Ponieważ opracowania te zawierają sprzeczne wnioski, podjęto decyzję o przesłaniu ich do zaopiniowania wszystkim członkom Grupy Roboczej obecnym na spotkaniu w dyrekcji TPN w dniu. 


Poniżej zamieszczamy w układzie chronologicznym ekspertyzy  dra hab. Ryszarda Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej oraz nadsyłane do nich opinie od pozostałych członków Grupy Roboczej.


1. Opracowanie dra hab. Ryszarda Kolstrunga.

2. Opracowanie mgr inż. Beaty Czerskiej.

3. Errata mgr inż. Beaty Czerskiej.

4. Komentarz do erraty mgr inż. Beaty Czerskiej – dr hab. Ryszard Kolstrung.

5. Odpowiedz na uwagi profesora Kolstrunga - mgr inż. Beata Czerska.

6. Komentarz prof. Ryszarda Kolstrunga do uwag mgr inż. Beaty Czerskiej.

7. Opinia mgr inż Beaty Czerskiej dotycząca pomiarów.

8. Opinia Fundacji IUS ANIMALIA do opracowań wyników badań siły uciągu koni autorstwa prof. Kolstrunga oraz mgr inż. Beaty Czerskiej.

9. Stanowisko TTOnZ w sprawie opinii p prof. Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

10. Stanowisko Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie opinii prof. Ryszarda Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

11. Stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu w sprawie opinii prof. Ryszarda Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

12. Stanowisko Starosty Tatrzańskiego w sprawie opinii prof. Ryszarda Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

13. Stanowisko dr hab. Aleksandry Góreckiej-Bruzdy z Zakładu Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli zwierząt PAN w sprawie opinii prof. Ryszarda Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

14. Stanowisko dr inż. Macieja Jackowskiego w sprawie opinii prof. Ryszarda Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

15. Stanowisko Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva w sprawie opinii prof. Ryszarda Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

16. Uwagi dotyczące ekspertyz na temat dobrostanu i przyczyn śmierci koni pociągowych na drodze do Morskiego Oka - prof. dr hab. Andrzej Elżanowski.

17. Stanowisko Klubu Gaja w sprawie opinii prof. Kolstrunga i mgr inż. Beaty Czerskiej.

18. Komentarz prof. Ryszarda Kolstrunga do Opinii zaprezentowanej w imieniu Fundacji Ius Animalia przez Panią Dorotę Wiland.Drukuj