Wstępne wyniki

27 czerwca 2015

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki z dwóch tur okresowych badań stanu zdrowia koni zaprzęgowych pracujących na drodze do Morskiego Oka. Łącznie w obu turach przebadano 285 koni, z czego 3 konie zostały wykluczone z pracy na tej trasie.W dniach 20–22 czerwca 2015 r. odbyła się pierwsza tura. Przebadano 256 koni, z czego 237 zostało zakwalifikowanych do pracy.

W tym roku zespół komisji badającej zwierzęta tworzyli dr n. wet. Marek Tischner z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. Ryszard Kolstrung z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Ludmiła Strypikowska – lekarz weterynarii wskazana przez Fundację Viva!, specjalistka z zakresu chorób koni.

Naukowcy z wymienionych uczelni i praktycy wspólnie opracowali metodologię badań dostosowaną do warunków panujących na drodze do Morskiego Oka oraz specyfiki pracy koni zaprzęgowych. Przyjęty przez ekspertów plan badań pozwolił precyzyjnie zdiagnozować aktualny stan zdrowia zwierząt, a ich wyniki są wiążące jako ocena dopuszczenia każdego z legitymowanych osobnym paszportem koni do pracy na trasie Palenica Białczańska – Włosienica.

Przebadano 256 koni, z czego dwa konie zostały wykluczone (u jednego przyczyną były zaburzenia układu krążenia, u drugiego względy ortopedyczne). Do powtórnego badania, które odbędzie się w lipcu, zakwalifikowano 26 koni (dwa do tego czasu nie mogą pracować). Stan pozostałych 237 koni nie budził zastrzeżeń komisji.

Ponadto komisja ustaliła, że młode konie mogą być dopuszczone do pracy na drodze do Morskiego Oka po ukończeniu wieku 4 lat wg daty urodzenia zapisanej w paszporcie. 

W badaniach udział wzięli ww. specjaliści, pracownicy TPN oraz przedstawiciele organizacji prozwierzęcych. Nadzór nad przebiegiem badań pełnili policjanci z posterunku w Bukowinie Tatrzańskiej. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Oryginał protokołu wstępnego.


16 lipca odbyła się druga tura okresowych badań stanu zdrowia koni pracujących na drodze do Morskiego Oka.

Komisję tworzyli dr n. wet. Marek Tischner z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. Ryszard Kolstrung z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Ludmiła Strypikowska – lekarz weterynarii wskazana przez Fundację Viva!, specjalistka z zakresu chorób koni.

Przebadano łącznie 53 konie, z czego 23 powtórnie (pierwsza tura odbyła się pod koniec czerwca). Decyzją komisji ze względów ortopedycznych wycofano z pracy 1 konia. Pozostałe 52 otrzymały opinię pozytywną. Na badanie nie stawiło się 16 koni, które do czasu wyjaśnienia ich nieobecności i przebadania zostały zawieszone.

Badania pomogły rzetelnie zweryfikować stan koni aktualnie pracujących na trasie Palenica Białczańska – Włosienica, dzięki czemu dopuszczone do pracy pozostają jedynie te zwierzęta, których stan zdrowia na to pozwala.

Ponieważ jednak wcześniejsze wyniki badań spotkały się z błędnymi interpretacjami, pragniemy w imieniu komisji przedstawić podsumowanie całego projektu okresowych badań przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2015 roku.

Łącznie w obu turach przebadano 285 koni, z czego 3 konie zostały wykluczone z pracy na drodze do Morskiego Oka. Stan pozostałych 282 koni nie budził zastrzeżeń komisji.

Ponadto komisja ustaliła, że młode konie mogą być dopuszczone do pracy na drodze do Morskiego Oka po ukończeniu wieku 4 lat według daty urodzenia zapisanej w paszporcie.

Tym samym zakończyła się letnia sesja okresowych badań weterynaryjnych zwierząt pracujących na tej trasie. Pod koniec wakacji planowane jest badanie dla koni nowych oraz tych, które nie pojawiły podczas drugiej tury.

Dziękujemy komisji za sprawną i profesjonalną realizację badań okresowych, prowadzonych według metodologii dostosowanej do warunków panujących na drodze do Morskiego Oka oraz specyfiki pracy koni zaprzęgowych. A także przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz policjantom z Bukowiny Tatrzańskiej za pomoc w organizacji badań.

Oryginał protokołu z badań

Raport końcowy - lek. wet. Ludmiła Strypikowska, dr n. wet. Marek Tischner

Raport końcowy - dr hab. Ryszard Kolstrung

Protokół z badań kontrolnych wykonanych dnia 30.07.2015

Protokoły z badań uzupełniających z dnia 14.11.2015:

Protokół - lek. we. Bożena Latocha

Protokół - dr hab. Ryszard Kolstrung

Protokół - dr n. wet. Marek Tischner

Drukuj