Podsumowanie

24 października 2023

W trakcie przeprowadzonych badań w okresie 2-4 czerwca przebadano 236 koni, natomiast w dniu 30 czerwca - 55 koni. Łącznie w obydwu turach przebadano 291 koni.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora TPN nr 7/2018 w sprawie regulaminu świadczenia usług przewozowych pojazdem parokonnym na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na trasie Palenica Białczańska- Włosienica w roku 2023 badania okresowe koni pracujących na drodze do Morskiego Oka odbyły się w dwóch turach: w dniach 2-4 czerwca oraz 30 czerwca. Wymogiem dopuszczającym konie do badań było wykonanie przejazdu na trasie Palenica Białczańska- Włosienica z kompletem osób na wozie.    

Członkami Komisji określonej regulaminem byli:

 1. Doktor nauk weterynaryjnych Marek Tischner - wyznaczony przez Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska; przewodniczący komisji
 2. Lekarz weterynarii Bożena Latocha - z ramienia Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Wszystkich Zwierząt- "Viva!"
 3. Doktor inżynier Maciej Dobrowolski - z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Instytutu Hodowli Zwierząt, wyznaczony przez TPN
 4. Lekarz weterynarii Piotr Szpotański - z lecznicy dla koni w Łasiecznikach, wyznaczony przez TPN

W trakcie przeprowadzonych badań: w okresie 2-4 czerwca przebadano 236 koni, natomiast w dniu 30 czerwca- 55 koni. Łącznie w obydwu turach przebadano 291 koni.

Po wykonaniu drugiej tury badań komisja podjęła następujące decyzje :

 1. Dopuszczenie 290 przebadanych koni do pracy na drodze do Morskiego Oka.
 2. Zawieszenie jednego z przebadanych koni do czasu wykonania specjalistycznych badań (EKG). Ostatecznie koń został w lipcu wycofany z pracy przez właściciela.
 3. Odnośnie 5 koni, które nie mogły zostać przebadane z powodu trwającego ich leczenia w okresie badań; podjęto decyzję o ich czasowym zawieszeniu do czasu wykonania badań ortopedycznych i wysiłkowych; po minimum dwóch tygodniach od zakończenia ich leczenia. Ostatecznie po przeprowadzeniu w dniu 20 lipca takich badań, dopuszczono do pracy 4 konie.
 4. Wyrażono zgodę na dopuszczenie 4 koni jednego z fiakrów (nieobecnego z powodu nagłej choroby) po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia od lekarza weterynarii przed wznowieniem pracy przez te konie.
 5. Decyzją komisji - 2 konie, które były zgłoszone do pracy, a nie pojawiły się na badaniach zostały odsunięte od pracy do następnych badań przeprowadzanych przez komisję.

Członkom Komisji towarzyszyły osoby współpracujące z lekarzami oraz pomagające sprawnie przeprowadzić badania, przedstawiciele organizacji prozwierzęcych oraz pracownicy i wolontariusze ze strony TPN. Nadzór nad przebiegiem badań pomagali również pełnić policjanci z posterunku z Bukowiny Tatrzańskiej.

Członkowie komisji w swoich raportach - załączniki poniżej- zawarli uwagi i spostrzeżenia, które mogą dodatkowo poprawić warunki pracy koni oraz usprawnić prowadzone badania koni.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 1. Raport 2023- dr n.wet. Marka Tischnera
 2. Raport 2023- lek. wet. Bożeny Latochy
 3. Raport 2023- dr inż. Macieja Dobrowolskiego
 4. Raport 2023- lek. wet. Piotra Szpotańskiego
Drukuj