Podsumowanie

24 stycznia 2018

Zeszłoroczne wysiłkowe badania koni pracujących na drodze do Morskiego Oka odbyły się w dwóch turach: 23, 24, 25 czerwca oraz 9 i 10 sierpnia. W obu turach wykonano łącznie 367 badań (zbadano 341 koni, z czego u 26 wykonano powtórne badania kontrolne). W turze drugiej brały udział te konie, które z przyczyn losowych nie mogły zostać przebadane we wcześniejszym terminie oraz te, co do których komisja miała wątpliwości.

Po zakończeniu badań komisja jednogłośnie odsunęła od pracy trzy konie, a dwa skierowała do dalszego leczenia. Pod tym względem jest to najlepszy wynik od początku prowadzenia badań komisyjnych – mniej niż 1% koni odsuniętych od pracy. Członkowie komisji w swoich raportach zawarli uwagi i spostrzeżenia, które mogą dodatkowo poprawić warunki pracy koni.

Wszystkie badane konie miały identyfikatory elektroniczne, tzw. czipy, oraz paszporty wydane przez Polski Związek Hodowców Koni, co pozwalało na ich identyfikację oraz określenie wieku i rasy badanego osobnika. Wyniki badań komisji są wiążące jako ocena dopuszczenia każdego z legitymowanych osobnym paszportem koni do pracy na tej trasie.

Tym razem zespół komisji badającej zwierzęta tworzyli dr n. wet. Marek Tischner z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – przewodniczący komisji, wyznaczony przez Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska, dr hab. Ryszard Kolstrung z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wyznaczony przez Tatrzański Park Narodowy,  oraz lek. wet. Bożena Latocha – wyznaczona przez Fundację Viva!. Ponadto w badaniach udział wziął dr. inż. Maciej Jackowski – hipolog Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska.

W badaniach udział wzięli ww. specjaliści, pracownicy TPN oraz przedstawiciele organizacji prozwierzęcych. Nadzór nad przebiegiem badań pełnili policjanci z posterunku w Bukowinie Tatrzańskiej.  Wszystkim serdecznie dziękujemy.


Poniżej publikujemy raporty końcowe członków komisji z zeszłorocznych badań:

 1. Raport dra n. wet. Marka Tischnera (pdf)
2. Raport dra hab. Ryszarda Kolstrunga (pdf)
3. Raport lek. wet. Bożeny Latochy (pdf)

Drukuj