Podsumowanie

3 stycznia 2023
Aktualizacja: 1 marca 2023

W roku 2022 badania okresowe koni pracujących na drodze do Morskiego Oka odbyły się w dwóch terminach: 8–10 lipca oraz 28 lipca. Żaden z 290 przebadanych łącznie koni nie został wycofany z pracy.

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora TPN nr 7/2018 w sprawie regulaminu świadczenia usług przewozowych pojazdem parokonnym na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na trasie Palenica Białczańska–Włosienica. Wymogiem dopuszczającym konie do badań było między innymi wykonanie przejazdu na trasie Palenica Białczańska–Włosienica z dopuszczalnym w regulaminie kompletem osób na wozie.

Członkami Komisji określonej regulaminem byli:

  1. Lekarz weterynarii Janusz Okoński – specjalista chorób koni oraz specjalista w zakresie koni sportowych wyznaczony przez TPN, wybrany jako przewodniczący komisji.
  2. Lekarz weterynarii Bożena Latocha – z ramienia Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Wszystkich Zwierząt – "Viva!"
  3. Doktor nauk weterynaryjnych Marek Tischner – wyznaczony przez Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska.
  4. Doktor inżynier Maciej Dobrowolski –  z Instytutu Hodowli Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wyznaczony przez TPN.

W trakcie badań przeprowadzonych w okresie 8–10 lipca przebadano 233 konie, natomiast w dniu 28 lipca badaniem objętych zostało 57 koni.

Łącznie w obydwu turach przebadano 290 koni spośród 296 zgłoszonych do pracy. 

Po wykonaniu drugiej tury badań komisja podjęła decyzję, że żaden z przebadanych koni nie zostanie wycofany z pracy, dwa konie zostały czasowo zawieszone. W przypadku jednego z nich do czasu przedstawienia badań wykonanych przez specjalistę chorób koni (badania EKG). W drugim przypadku do momentu dostarczenia dokumentacji leczenia chorego oka. W przypadku dwóch koni, które nie uczestniczyły w badaniach z powodu trwającego ich leczenia, komisja dopuściła możliwość pracy tych koni na drodze do Morskiego Oka po zakończeniu leczenia i przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza specjalisty. Ostatecznie po wykonaniu badań lekarskich konie te zostały dopuszczone do pracy (jeden z nich w ograniczonym zakresie).    

Decyzją komisji konie, które były zgłoszone do pracy, a nie pojawiły się na badaniach zostały odsunięte od pracy do następnych badań przeprowadzanych przez komisję.                         

Członkom komisji towarzyszyły osoby współpracujące z lekarzami oraz pomagające sprawnie przeprowadzić badania -  w tym absolwentki oraz studentki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracownicy oraz wolontariusze ze strony TPN, przedstawiciele organizacji prozwierzęcych oraz inne zaproszone osoby. Nadzór nad przebiegiem badań pomagali również pełnić policjanci z posterunku z Bukowiny Tatrzańskiej.

Członkowie komisji w swoich raportach (w załączeniu) zawarli uwagi i spostrzeżenia, które mogą dodatkowo poprawić warunki pracy koni oraz usprawnić prowadzone badania koni. Członkowie komisji przedstawili także swoje opinie dotyczące pracy koni w przypadku występujących wysokich temperatur powietrza (załącznik). 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.


  1. Raport 2021 – lek. wet. Bożeny Latochy
  2. Raport 2021 – lek. wet. Janusza Okońskiego
  3. Raport 2021 – dr inż. Macieja Dobrowolskiego
  4. Raport 2021 – dr n.wet. Marka Tischnera
  5. Stanowisko komisji lekarskiej dotyczące pracy koni w przypadku występowania wysokich temperatur powietrza

Drukuj