Podsumowanie

13 października 2021
Aktualizacja: 15 października 2021

Członkowie komisji w swoich raportach (załączniki poniżej) zawarli uwagi i spostrzeżenia, które mogą dodatkowo poprawić warunki pracy koni oraz usprawnić prowadzone badania koni w kolejnych latach.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora TPN nr 7/2018 w sprawie Regulaminu świadczenia usług przewozowych pojazdem parokonnym na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na trasie Palenica Białczańska–Włosienica w roku 2021 badania okresowe koni pracujących na drodze do Morskiego Oka odbyły się w dwóch turach: 11–13 czerwca oraz 7–8 lipca. Wymogiem dopuszczającym konie do badań było wykonanie przejazdu na trasie Palenica Białczańska–Włosienica z kompletem osób na wozie.     

Członkami Komisji określonej regulaminem byli:

  1. Lekarz weterynarii Janusz Okoński – specjalista chorób koni oraz w specjalista w zakresie koni sportowych wyznaczony przez TPN, wybrany jako przewodniczący Komisji.
  2. Lekarz weterynarii Bożena Latocha – z ramienia Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Wszystkich Zwierząt „Viva!”.
  3. Doktor nauk weterynaryjnych Marek Tischner – wyznaczony przez Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska.
  4. Doktor inżynier Maciej Dobrowolski – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Instytutu Hodowli Zwierząt, wyznaczony przez TPN.

 W trakcie badań przeprowadzonych w okresie 11–13 czerwca przebadano 182 konie. W dniach 7–8 lipca badaniami objęto 95 koni. Łącznie w obydwu turach przebadano 277 koni.

Po wykonaniu drugiej tury badań komisja podjęła decyzję, że żaden z przebadanych koni nie zostanie odsunięty od pracy. Wszystkie 277 przebadanych koni zostało dopuszczonych do wykonywania pracy przy przewozie osób na drodze do Morskiego Oka. W przypadku jednego konia miało to nastąpić po zakończeniu leczenia i przedstawieniu stosownego zaświadczenia od lekarza weterynarii. Decyzją Komisji konie, które były zgłoszone do pracy, a nie pojawiły się na badaniach, zostały odsunięte od pracy do następnych badań.                          

Członkom Komisji towarzyszyły osoby współpracujące z lekarzami oraz pomagające sprawnie przeprowadzić badania; w tym absolwentki oraz studentki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracownicy oraz wolontariusze ze strony TPN, przedstawiciele organizacji prozwierzęcych oraz inne zaproszone osoby. Nadzór nad przebiegiem badań pomagali również pełnić policjanci z posterunku z Bukowiny Tatrzańskiej.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.


  1. Raport 2021– lek. wet. Bożeny Latochy
  2. Raport 2021– lek. wet. Janusza Okońskiego
  3. Raport 2021– dr inż. Macieja Dobrowolskiego
  4. Raport 2021– dr n.wet. Marka Tischnera (z uzupełnieniem tabel)
Drukuj