Załatw sprawę

 • Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie TPN

  Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych odbywających się na szlakach turystycznych i narciarskich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wymaga uzyskania zgody Dyrektora TPN. Zgoda jest wydawana w formie decyzji administracyjnej.

  16 września 2022
 • Praktyki i staże

  Praktykę lub staż w TPN można odbyć w ramach akcji Wolontariat dla Tatr lub według indywidualnie ustalonego programu.

  25 lutego 2020
 • Działalność przewodnicka i instruktorska (szkoleniowa)


  28 grudnia 2018
 • Udostępnianie danych przestrzennych

  Udostępnianie danych przestrzennych odbywa się na podstawie regulaminu określonego w zarządzeniu Dyrektora TPN.

  10 sierpnia 2016
 • Ceremonie ślubne

  Ceremonię ślubną z udziałem urzędnika Stanu Cywilnego można zorganizować w kilku wyznaczonych miejscach. Wymaga to pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po zlożeniu wniosku.

  25 stycznia 2016
 • Filmowanie / fotografowanie

  Możliwość filmowania i fotografowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

  6 stycznia 2016
 • Spotkanie z dyrektorem

  Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego (lub pod jego nieobecność zastępca dyrektora) przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 11.00 do 13.00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie, tel.18 2023200.

  11 kwietnia 2013
 • Wjazd na teren parku

  Wjazd na drogi wewnętrzne TPN jest możliwy wyłącznie na podstawie identyfikatora wydanego przez Dział Udostępniania w oparciu o decyzję dyrektora parku po przedłożeniu stosownego wniosku.

  11 kwietnia 2013
 • Sprzedaż drewna

  Tatrzański Park Narodowy prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wykonywanych w Parku zabiegów ochronnych.

  11 kwietnia 2013
 • Badania naukowe i ćwiczenia terenowe

  Prowadzenie badań oraz ćwiczeń terenowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora parku, które jest wydawane po złożeniu odpowiedniego wniosku.

  11 kwietnia 2013
 • Udostępnienie materiałów na temat TPN

  Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej

  11 kwietnia 2013
 • Dojazd do Kuźnic

  Osoby zainteresowane dojazdem do dyrekcji TPN w Kuźnicach mogą to zrobić na dwa sposoby.

  10 kwietnia 2013