Działalność przewodnicka i instruktorska (szkoleniowa)

28 grudnia 2018
Aktualizacja: 17 stycznia 2024

Wszystkie opłaty  za działalność przewodnicką i instruktorską opłacone na rok 2023 są ważne do 31 stycznia 2024


Działalność przewodnicka  na terenie TPN


Opłata  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności przewodnickiej  wynosi  200,00 zł

Opłatę należy wnieść przez naszą stronę   https://tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety  (OPŁATA ZA DZIAŁALNOŚĆ PRZEWODNICKĄ NA ROK 2024)

Przy wnoszeniu opłaty konieczne jest podanie nr legitymacji przewodnickiej oraz nr licencji TPN.

W przypadku osób, które będą prowadziły działalność przewodnicką  oraz  instruktorską  opłata za działalność przewodnicką wynosi 50 % ceny (tj.100 zł)

 Ulga jest możliwa wyłącznie przy jednorazowej wpłacie za obie działalności.

Przewodnicy, którzy pierwszy raz wnoszą opłatę za prowadzenie działalności na terenie TPN-u proszeni są o przesłanie skanu legitymacji przewodnickiej  na adres sekretariat@tpn.pl w celu uzyskania numeru TPN, który jest niezbędny przy płatności online.


Przewodnicy, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne,  są zwolnieni z opłaty za działalność przewodnicką. Bezpłatny hologram będzie można odebrać osobiście w Dyrekcji TPN.

Przewodnik zobowiązany jest każdorazowo wchodząc na teren Tatrzańskiego Parku  Narodowego podejść do kasy i zeskanować kod QR


Działalność szkoleniowa - instruktorska  na terenie TPN


Opłata  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności szkoleniowej wynosi 350,00 zł

Opłatę należy wnieść przez naszą stronę   https://tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety  (OPŁATA ZA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWĄ NA ROK 2024)

 Osoby posiadające  opłatę za szkolenia zobowiązane są  każdorazowo wchodząc na teren Tatrzańskiego Parku  Narodowego podejść do kasy i zeskanować kod QR

W dniu 20 grudnia 2019 r. zostało wydane zarządzenie nr 34/2019 w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz złożenie właściwych dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia szkoleń w roku 2024  na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz do przesłania oświadczeń zał. 1 i zał. 2 zarządzenia  na adres e-mail sekretariat@tpn.pl

Osoby wnoszące pierwszy raz opłatę zobowiązane są do złożeniu wszystkich dokumentów z zarządzenia nr 34/2019  na adres e-mail sekretariat@tpn.pl w celu uzyskania numeru TPN. Numer jest niezbędny przy realizacji płatności online.

Poniżej zarządzenie oraz oświadczenia i klauzula RODO do pobrania.

Zarządzenie nr 34/2019

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3.

Załącznik_4a.

Załącznik_4b

Załącznik_4c

Załącznik_4d

Klauzula_RODO.doc


Oprócz wniosku prosimy o wydrukowanie klauzuli informacyjnej RODO i odesłanie podpisanej razem z wnioskiem.
 

Drukuj