Filmowanie / fotografowanie

6 stycznia 2016
Aktualizacja: 1 lutego 2024

Możliwość filmowania i fotografowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Wniosek  powinien zawierać:

 • nazwę i siedzibę wnioskodawcy
 • termin realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
 • obszar planowanej realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
 • scenariusz scen realizowanych na terenie Parku (dot. filmowania)
 • liczbę osób biorących udział w zdjęciach

Zezwolenia  na realizację zdjęć filmowych wydawane są przez Dział Udostępniania. Wniosek na realizację zdjęć filmowych należy złożyć z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zezwolenie na realizację zdjęć filmowych określa warunki i zasady realizacji filmu. Zezwolenie może posiadać klauzulę o konieczności zgłaszania wejścia w teren służbom terenowym Parku. 

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

 • filmy edukacyjne (opłata za dzień zdjęciowy)  - tematy wiodące: bezpieczeństwo, przyroda – po przedstawieniu opisu treści edukacyjnych.
  •  zdjęcia ze szlaku turystycznego –  600,00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 200,00 zł
 • materiał  filmowy  do  cyklicznych serwisach informacyjnych, pogodowych, itp.
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 2 000,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych, serialach, itp.
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – 2 500, 00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 12 000,00 zł
 • filmy reklamowe (opłata za dzień zdjęciowy)
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – do celów reklamowych ( w szczególności; telewizja, media społecznościowe, portale internetowe itp.)– 12 000,00 zł
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie zawierające treści edukacyjne – 6 000,00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 25 000,00 zł
 • opłaty związana z realizacją filmów fabularnych
  • zdjęcia filmowe o charakterze dokumentacyjnym  itp. - 1 200,00 zł
  • zdjęcia filmowe ekipa do 20 osób – 10 000,00 zł
  • zdjęcia filmowe ekipa powyżej 20 osób  do 30 000,00 zł
 • Filmy publikowane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w portalach i serwisach internetowych, na platformach streamingowych, w tym transmisje na żywo itp.
  • ze szlaku turystycznego – 2 000,00 zł,
  • poza szlakiem turystycznym  –  10 000,00 zł.
 • Materiał filmowy o charakterze dokumentacyjnym tiowarzyszące wydarzeniom i akcjim organizowanym w TPN tylko ze szlaku turystycznego:
  • zawierający treści reklamowe (eksponowanie logo sponsorów, promowanie marki) – 2 000,00 zł,
  • bez treści reklamowych – 600,00 zł
 • Opłaty związane z realizacją materiału filmowego w przypadku produkcji wymagającej więcej niż trzy dni zdjęciowe będą ustalane odrębnie.
 • Materiały filmowe zgłoszone i zaakceptowane jako edukacyjne należy udostępnić TPN przed publikacją w celu weryfikacji treści edukacyjnych i wysokości opłaty. 
 • Przyznanie przedsięwzięciu patronatu TPN nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z opłat za udostępnianie.

Opłaty za fotografowanie

 • Fotografowanie w celach reklamowych:
  • kampanie reklamowe,  sesje modelingowe do celów promocyjnych itp. – 6 000,00 zł (wniosek należy złożyć  co najmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem)
 • Fotografowanie na szlaku turystycznym uroczystości rodzinnych (np. sesje ślubne):
  • opłata za jeden dzień zdjęciowy – 200,00 zł. - opłata przez naszą stronę  internetową  https://tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety  (możliwość wykupienia również w dniu realizacji sesji ślubnej)
  • roczny abonament (dla fotografa) – 1 250,00 zł
 • Fotografowanie w celach prasowych i reportażowych (wniosek należy złożyć  co najmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem) :
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego   bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 200,00 zł

Jeśli filmowanie jest związane z koniecznością wydania zezwolenia na wjazd, to wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

 • Filmowanie i fotografowanie  poza szlakiem wymaga uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w par. 15 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości uzyskania zezwolenia na wjazd samochodem w celu  wykonywania sesji ślubnych.

Podstawa prawna

Upoważnienie do pobierania ww. opłat jest zawarte w Ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Definicja pojęcia "udostępnianie" zawarta jest w ustawie. Oznacza ono umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego.  Opłaty, o których mowa, są przychodami parków narodowych i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.

Drukuj