Badania naukowe i ćwiczenia terenowe

11 kwietnia 2013

Prowadzenie badań oraz ćwiczeń terenowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora parku, które jest wydawane po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej nauka.tpn.pl.  

 
Regulamin udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego dla działalności naukowej

Drukuj