Dojazd do Kuźnic

10 kwietnia 2013

Osoby zainteresowane dojazdem do dyrekcji TPN w Kuźnicach mogą to zrobić na dwa sposoby.

Dojazd komunikacją zbiorową

Możliwy jest z przystanków zlokalizowanych w okolicy z ronda Jana Pawła II (tzw. rondo kuźnickie). Pierwszy znajduje się naprzeciwko Punktu Informacji Turystycznej TPN przy ul. Chałubińskiego 44, drugi na początku al. Przewodników Tatrzańskich, tuż poniżej wejścia do COS-u.

Dojazd samochodem osobowym

Przypominamy, że na odcinku drogi rondo – Kuźnice obowiązuje zakaz ruchu. Znak ten nie dotyczy:

  • komunikacji regularnej i taxi
  • pojazdów służb miejskich
  • mieszkańców i właścicieli nieruchomości bez prawa do parkowania i postoju w Kuźnicach
  • pracowników dojeżdżających do pracy bez prawa do parkowania i postoju w Kuźnicach
  • dojazdu do gospodarstwa rybnego
  • pojazdów zarządcy drogi
  • serwisu urządzeń technicznych, cateringu, ochrony bez prawa parkowania i postoju w pasie drogowym al. Przewodników Tatrzańskich
  • pojazdów zaopatrzenia w godzinach 18.00 do 11.00
  • dorożek konnych (postój wyłącznie w miejscach wyznaczonych)

Osoby zainteresowane dojazdem do dyrekcji TPN własnym samochodem muszą posiadać zezwolenie na wjazd na dany dzień. Można je uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 44 (rondo Jana Pawła II, tel. (+48) 18 20 23 300, infotur@tpn.pl) po podaniu numerów rejestracyjnych samochodu oraz określeniu celu wjazdu.
Tutaj można pobrać aktualne zarządzenie dyrektora TPN regulujące zasady wydawania zezwoleń.


Drukuj