Pasterstwo i szałasy

10 kwietnia 2013

Szałasy to najliczniej występujące w Tatrzańskim Parku Narodowym obiekty dziedzictwa kulturowego. Są to prymitywne drewniane, rzadziej kamienne budynki, służące bacom i juhasom jako zaplecze do wypasu owiec i krów. Niektóre z szałasów zostały uznane za zabytki budownictwa pasterskiego i figurują w rejestrze zabytków. Do takich należą zespoły szałasów na Polanie Kopieniec, na Rusinowej Polanie, w Dolinie Jaworzynki, na Polanie Chochołowskiej oraz na Polanie Stoły. Wyjątkowym zabytkiem jest koliba kamienna w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, gdyż jest to jedyny tego typu obiekt w polskich Tatrach wpisany do rejestru zabytków.

  • Pasterstwo i szałasy

    Pasterstwo i szałasy

  • Pasterstwo i szałasy

    Pasterstwo i szałasy

Szałasy to najliczniej występujące w Tatrzańskim Parku Narodowym obiekty dziedzictwa kulturowego. Są to prymitywne drewniane, rzadziej kamienne budynki, służące bacom i juhasom jako zaplecze do wypasu owiec i krów. Niektóre z szałasów zostały uznane za zabytki budownictwa pasterskiego i figurują w rejestrze zabytków. Do takich należą zespoły szałasów na Polanie Kopieniec, na Rusinowej Polanie, w Dolinie Jaworzynki, na Polanie Chochołowskiej oraz na Polanie Stoły. Wyjątkowym zabytkiem jest koliba kamienna w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, gdyż jest to jedyny tego typu obiekt w polskich Tatrach wpisany do rejestru zabytków.

Więcej informacji na temat pasterstwa i szałasów mieści się w wydanych przez Tatrzański Park Narodowy folderach:

Drukuj