Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

10 kwietnia 2013

Zwiedzając Tatry, podziwiamy piękno krajobrazu i przyrody. Chodząc krętymi górskimi ścieżkami, zauważamy czasem pięknie wkomponowane w krajobraz ślady działalności człowieka - szałasy, koliby, pomniki, tablice, krzyże i kapliczki. Mijając je, warto poznać ich historię.

 • Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

  Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

 • Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

  Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

Zasoby dziedzictwa kulturowego Tatrzańskiego Parku Narodowego to ponad 400 zidentyfikowanych śladów obecności i działalności człowieka w Tatrach. Są to między innymi:


 • stanowiska archeologiczne i ryty naskalne – łącznie 60 dotychczas rozeznanych w TPN
 • obiekty gospodarki leśnej i dworskiej – łącznie 53 na terenie TPN
 • obiekty, zespoły, szlaki pasterskie – łącznie 170 na terenie TPN w różnym stopniu zachowania, od śladów i miejsc po całe zespoły z Polaną Chochołowską i Kopieńcami na czele
 • obiekty i relikty górnictwa i hutnictwa – łącznie 93 zidentyfikowane dotychczas na terenie Tatr z wiodącymi zespołami Zakopane I w Kuźnicachi Zakopane II w Starych Kościeliskach oraz sztolniami i szybami w Dolinie Starorobociańskiej i Pyszniańskiej
 • obiekty, zespoły, ślady i relikty turystyki, taternictwa i sportów zimowych – łącznie 24 na terenie TPN
 • inne budynki i obiekty użyteczności publicznej – łącznie 65 na terenie TPN
 • zabytki sakralne i kommemoratywne – łącznie 73 na terenie TPN
   
Drukuj