Ludzie

10 kwietnia 2013

Od końca XVIII w. rozpoczyna się proces wprowadzania Tatr do zbiorowej świadomości Polaków. W tym okresie Stanisław Staszic prowadzi badania naukowe w najwyższych górach Polski, wkrótce w jego ślady pójdą inni badacze.

  • Ludzie

    Ludzie

  • Ludzie

    Ludzie

Z czasem do tego zapomnianego zakątka Polski zaczną przybywać artyści, reprezentujący różne dyscypliny sztuki, a później społecznicy i filantropi. Fascynacja Tatrami sprawi, że leżąca u ich podnóża góralska wioska, oprócz funkcji rekreacyjnych, zacznie pełnić rolę symbolicznego bastionu polskości, „polskich Aten”. I choć nie sposób wymienić wszystkich twórców tego swoistego fenomenu, zamieszczone w tym rozdziale artykuły przybliżą kilka najbardziej charakterystycznych biografii tatrzańskich. 


Drukuj