VI Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” komunikat 5

27 lipca 2020
Aktualizacja: 28 września 2020

Szanowni Państwo, obecna sytuacja związana z epidemią COVID-19 napawa nas nadzieją, że konferencja odbędzie się w tradycyjnej formie, jednak bierzemy pod uwagę różne scenariusze i konieczność zmiany formuły na wirtualną. W związku z tym konto do wpłat, będące jednocześnie formą rejestracji na konferencję, uruchomione zostanie na początku września 2020 r., o czym poinformujemy w kolejnym komunikacie. Poniżej załączamy program konferencji oraz wskazówki dla autorów przygotowujących teksty do monografii pokonferencyjnej. Termin składania tekstów upływa ostatniego dnia konferencji.

Drukuj