Ogłoszenie

17 stycznia 2014

TPN ogłasza przetarg ofertowy na "Wyrób drewna na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego".

Obszar realizacji przedmiotowego zadania leży na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego (siedziba dyrekcji TPN: ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane) na terenie Obwodów Ochronnych: Łysa Polana, Kośne Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuźnice, Strążyska, Kościeliska, Chochołowska.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych (firmową pieczątką) kopertach zatytułowanych :Wyrób drewna w Tatrzańskim P. N. w siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sekretariacie, do  4 czerwca 2014 r.,do godz. 11.oo (liczy się termin otrzymania przez Zamawiającego oferty, a nie data jej nadania !).

Otwarcie ofert nastąpi  4 czerwca 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Dyrekcji TPN  podczas jawnego posiedzenia Komisji Przetargowej.


Wszelka dokumentacja niezbędna do przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej(kliknij).Drukuj