Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

11 kwietnia 2013

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach współpracy z TPN wykonuje m.in. coroczne przeglądy oraz naprawy sztucznych ułatwień na szlakach turystycznych w parku.

  • Logo TOPR

    Logo TOPR

TOPR otrzymuje 15 proc. wpływów z opłat za wstęp na teren TPN. Środki te przeznaczane są na dofinansowanie działalności ratowniczej.  Więcej informacji na temat dzaiłalności TOPR na stronie www.topr.pl.

Drukuj