Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

30 października 2019

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Instytut jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce.

Stacje terenowe: Hala Gąsienicowa.
Stacja stanowi bazę dla badań geomorfologicznych, klimatycznych, geobotanicznych, dogodną ze względu na lokalizację. Badania geomorfologiczne skupiają się na rozpoznaniu ewolucji rzeźby i badaniu jej współczesnych przemian.

Drukuj