Rośliny

 • Cis pospolity

  Cis pospolity

  Cis jest obecnie jednym z najrzadszych gatunków drzew rosnących w Tatrach Polskich. Całkowita liczebność oceniana jest na 54 osobniki występujące na 33 stanowiskach. Niegdyś w obrębie granic zasięgu występowania był to gatunek powszechnie spotykany w lasach liściastych i mieszanych -...

  7 grudnia 2009
 • Życie po życiu

  Życie po życiu

  Las to najbardziej złożony i dynamicznie rozwijający się ekosystem tatrzański. Drzewa rosną, dojrzewają, starzeją się i obumierają, a z każdym etapem ich życia związanych jest szereg organizmów, między którymi zachodzi sieć wzajemnych zależności ekologicznych. W naturalnym...

  7 grudnia 2009
 • Tatrzańskie storczyki

  Tatrzańskie storczyki

  Na terenie Tatr stwierdzono występowanie około 1300 gatunków roślin naczyniowych, w tym około tysiąca gatunków można spotkać na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Różnorodność gatunkowa Tatr jest zatem większa niż w wielu innych rejonach o podobnej powierzchni, położonych w...

  7 grudnia 2009
 • Rośliny hal i turni

  Rośliny hal i turni

  Tatry są miejscem, gdzie na niewielkiej powierzchni można zaobserwować różne piętra roślinne. Strefowy układ roślinności wynika ze zmieniających się warunków siedliskowych (głównie klimatycznych) wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. Od podnóża Tatr do wysokości około...

  7 grudnia 2009
 • Limba królowa tatrzańskich borów

  Limba królowa tatrzańskich borów

  Limba jest gatunkiem sosny, który w Europie występuje jedynie w wysokich położeniach górskich. W Polsce na stanowiskach naturalnych rośnie tylko w Tatrach, toteż wszystkie jej rodzime stanowiska chronione są na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zanim jednak w Tatrach powstał park...

  7 grudnia 2009
 • Lasy i bory regla dolnego

  Lasy i bory regla dolnego

  Warunki siedliskowe, zwłaszcza zmiany klimatyczne zachodzące w miarę wzrostu wysokości nad poziom morza powodują wykształcenie się w górach piętrowego układu roślinności. Najniżej położonym piętrem w Tatrach jest regiel dolny, w którym dobre warunki do rozwoju znajdują...

  7 grudnia 2009
 • Kosodrzewina

  Kosodrzewina

  Kosodrzewina (Pinus mugo), zwana także sosną kosą, kosówką, kosodrzewem, kozodrzewem, sosną karłowatą, sosną górską czy też krępulcem, jest gatunkiem związanym z piętrem subalpejskim gór Europy. Przez południowy skraj Polski przebiega północna granica jej występowania;...

  7 grudnia 2009
 • Relikty i endemity we florze Tatr

  Tatry są jedynym masywem górskim Karpat o charakterze alpejskim, posiadającym wykształcone piętro turniowe. Jednak źródłem bogactwa przyrodniczego nie jest ich wygląd, ale urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowane podłoże geologiczne, znaczna wysokość nad poziomem morza oraz...

  17 kwietnia 2009
 • Bory górnoreglowe i zarośla kosodrzewiny

  Bory górnoreglowe i zarośla kosodrzewiny

  Piętrowy układ roślinności jest charakterystyczny dla gór wysokich i pozostaje w silnym związku ze zmianami siedliskowymi, zwłaszcza klimatycznymi następującymi w miarę wzrostu wzniesienia nad poziom morza. W Tatrach jest kilka stref roślinnych odpowiadających warunkom klimatycznym w...

  9 kwietnia 2009