„Zaczęło się od Tatr” komunikat nr 3

26 września 2019

Uwaga, ze względu na liczne zapytania, organizatorzy przedłużyli do końca września termin przyjmowania zgłoszeń wystąpień na konferencji:
„Zaczęło się od Tatr” – Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada br.

„Zgłoszenia udziału bez wystąpień przyjmujemy do 20 października, chyba że wcześniej limit miejsc zostanie wyczerpany.

Z przyjemnością stwierdzamy, że wśród  ok. 70 zgłoszeń jakie napłynęły do dnia dzisiejszego są naukowcy, pracownicy agend ochrony przyrody i przedstawiciele organizacji społecznych. Mamy nadzieję, że pozwoli to na wieloaspektowe ujęcie zagadnień ochrony przyrody w Polsce i przyjęcie ważnych wniosków końcowych w formie uchwały.

Dorobek konferencji zostanie wydany w formie książkowej. Autorzy będą proszeni o dostarczenie tekstów o objętości, która nie powinna  przekraczać 20 000 znaków do dnia 15 stycznia 2020 r. Artykuły o charakterze naukowym zostaną poddane ocenie recenzentów.

W  Komunikacie nr 2  znajduje się link do formularza zgłoszeniowego. 

Zapraszamy do udziału”.


Zespół Organizacyjny

Drukuj