„Zaczęło się od Tatr”

21 stycznia 2019

Konferencja „Zaczęło się od Tatr”. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody.

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową  Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w PROP, była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.


Te dwie doniosłe rocznice skłaniają do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym jak również  perspektywami na przyszłość. Dyskusji na ten temat ma temu służyć konferencja: „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody", na którą zapraszamy naukowców, praktyków, działaczy organizacji społecznych, publicystów – wszystkich zainteresowanych ochroną polskiej przyrody.

Konferencja odbędzie się w dniach: 22-23 listopada 2019 w salach Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy konferencji: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; Tatrzański Park Narodowy; Nauka dla Przyrody, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.


Szczegóły znajdziesz tutaj.

Drukuj