VI Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” komunikat 6

14 września 2020
Aktualizacja: 30 listopada 1999

Z uwagi na trwającą, a nawet postępującą epidemię, zmuszeni jesteśmy zrewidować pierwotne założenia dotyczące organizacji konferencji “Tatry 2020”. Zależy nam, żeby odbyła się ona przynajmniej częściowo w formie tradycyjnej. Proponujemy więc rozwiązanie mieszane: połączenie tradycyjnej konferencji z wideokonferencją on-line.

Obrady na żywo odbywać się będą zgodnie z planem w sali konferencyjnej w CEP TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem. W sali tej może przebywać do 40 osób jednocześnie. Obrady będą transmitowane na żywo w internecie. Transmisja będzie realizowana przez profesjonalna firmę przy wykorzystaniu systemu kilku kamer i mikrofonów.

Pierwszeństwo w udziale na żywo w danej sesji mają autorzy referatów na tej sesji prezentowanych, niemniej jeśli ktoś z Państwa zdecydowałby się na poprowadzenie wykładu on-line, bardzo serdecznie do tego zachęcamy.

Pozostali zarejestrowani uczestnicy będą mogli nie tylko śledzić transmisję on-line w sieci publicznej, ale także zadawać pytania na czacie za pośrednictwem komunikatora elektronicznego (kody dostępu zostaną udostępnione tylko zarejestrowanym uczestnikom).

Postery zostaną umieszczone w formie plików pdf lub jpg na stronie konferencji - udostępnione zostaną tylko zarejestrowanym uczestnikom po zalogowaniu. W czasie przewidzianym na sesję posterową autorzy będą mogli dokonać krótkiej prezentacji za pośrednictwem komunikatora elektronicznego (tzw. “flash talk” 3-5 min.). Zarejestrowani uczestnicy będą mogli w tym czasie zadawać pytania na czacie. Autorów posterów prosimy o ich wcześniejsze przygotowanie i dostarczenie w formie elektronicznej do dnia 7 października 2020 r.

Z żalem rezygnujemy ze spotkania towarzyskiego.

Materiały konferencyjne (zeszyt abstraktów) zostaną przygotowane tylko w formie pliku pdf. Na życzenie istnieje możliwość wydruku na drukarce laserowej.

Monografia pokonferencyjna zostanie wydana zgodnie z planem w krakowskim wydawnictwie uczelnianym. Termin składania materiałów upływa 10 października.

Opłaty konferencyjne będą pobierane wyłącznie od uczestników obrad na żywo w wysokości 100 zł / 1 dzień udziału w obradach. Będą trzy dni obrad - każda sekcja będzie jednego dnia, w tym także prezentacja posterów z danej sekcji. Niebawem, po uzgodnieniu z autorami wystąpień, przygotujemy zmodyfikowany program.

Przewidujemy, że w pierwszym dniu konferencji (czwartek) odbędzie się sesja plenarna (5 referatów) oraz obrady sekcji trzeciej "Człowiek i środowisko" (9 referatów) wraz z prezentacją posterów (6) z tej sekcji. Dzień drugi, czyli piątek, w całości poświęcony będzie sekcji I „Nauki o Ziemi” - 11 referatów i 15 posterów. Dzień trzeci to sekcja II „Nauki biologiczne” - 10 referatów i osiem posterów oraz czas na dyskusję i podsumowanie konferencji.

Wszystkich uczestników prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz on-line i zaznaczenie wybranych opcji. Link do formularza podamy wkrótce.

Drukuj