VI Ogólnopolska konferencja naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” komunikat 2

24 stycznia 2020

W dniach 8–10 października 2020 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem odbędzie się VI Konferencja Naukowa z cyklu „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Tym razem tematem przewodnim będą „Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne".

Konferencja tradycyjnie będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • Nauki o Ziemi
  • Nauki biologiczne
  • Człowiek i środowisko

Każdy blok tematyczny będzie składał się z sesji referatowej i posterowej.


Organizatorami Konferencji są Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

 

Uwagi organizacyjne

Zgłoszenia abstraktów:

Abstrakty wystąpień (zarówno o charakterze referatowym jak i posterowym) należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Voge4tePpik9ORcqJTFfdVtCRqxV7PiBBUgwS2jwFPqHFw/viewform

Termin nadsyłania abstraktów upływa 1 kwietnia 2020 roku. O przyjęciu wystąpienia i zakwalifikowaniu go do części referatowej lub posterowej autorzy zostaną powiadomieni do końca kwietnia 2020 roku.

Organizatorzy dopuszczają możliwość nadsyłania tzw. abstraktów rozszerzonych, zawierających zdjęcia, ryciny, tabele i spis literatury.

Oficjalnym językiem konferencji jest język polski. Dopuszcza się jednak wystąpienia, tak referatowe, jak i posterowe, w języku angielskim i słowackim.

Streszczenia zostaną opublikowane przed konferencją w formie książkowej (book of abstracts).

 

Rejestracja uczestników:

Warunkiem rejestracji na konferencję jest dokonanie opłaty konferencyjnej. Szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie, który zostanie rozesłany w maju, po dokonaniu wyboru zgłoszonych wystąpień i ułożeniu wstępnego programu.


Koszty uczestnictwa:

Wysokość opłaty konferencyjnej (obejmującej 1 egzemplarz streszczenia oraz monografii konferencyjnej, koszty spotkania towarzyskiego oraz poczęstunków w czasie przerw kawowych) wynosi 300 zł (wpłaty wniesione do 30 września 2020 roku) lub 350 zł (wpłaty wniesione po 30 września 2020 roku).

 

Monografia pokonferencyjna:

Organizatorzy przewidują druk monografii konferencyjnej w wydawnictwie ujętym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie.


Zakwaterowanie i wyżywienie:

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia w czasie konferencji.


Pytania i uwagi prosimy kierować na adres Konferencji: konferencja.tatry@tpn.pl


W imieniu organizatorów,
Anna Chrobak (UP/PTPNoZ) oraz Maria Król (TPN)

Drukuj