V Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” – komunikat nr. 5

17 września 2015

W dniach 24–26 września 2015 roku w Nosalowym Dworze w Zakopanem odbędzie się V Konferencja z cyklu „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Poniżej zamieszamy kolejne ważne informacje dotyczące konferencji.

Sesja posterowa

Informujemy iż wszystkie sesje posterowe będą miały charakter kameralny, tzn. uczestnicy konferencji indywidualnie zapoznają się z treścią posterów, natomiast autorzy znajdują się w pobliżu swoich prac, aby móc udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania.

Prosimy, aby autorzy posterów przesłali swoje prace na adres mailowy: konferencja.tatry2015@gmail.com, bądź też dostarczyli je organizatorom na pendrive w dniu rejestracji. Pragniemy wszystkie postery zgrać na płytę CD i dołączyć do Monografii.


Drukowanie posterów

TPN ma ograniczone możliwości drukowania posterów. Drukujemy ploterem na zwykłym papierze, z rolki (słaba jakość), cena 90 zł za m2 wydruku. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy drukowaniu posteru w Zakopanem, prosimy o kontakt z Katarzyną Dąbrowską (kdabrowska@tpn.pl, tel. 182023363).


Zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji

Osoby, które potrzebują od Organizatorów potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji proszone są o przesłanie e-maila z prośbą o wystawienie zaświadczenia na adres: konferencja.tatry2015@gmail.com. Zaświadczenia będzie można odebrać w dniu rejestracji na Konferencję.


Zaświadczenia o przyjęciu artykułów do druku

Osoby, które potrzebują potwierdzenie o przyjęciu artykułu do druku w Monografii proszone są o przesłanie e-maila z prośbą o wystawienie zaświadczenia na adres: konferencja.tatry2015@gmail.com. Zaświadczenia będzie można odebrać w dniu rejestracji na Konferencję.


Zakwaterowanie i wyżywienie

Przypominamy, że organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia w czasie konferencji.


Koszty uczestnictwa

Wysokość opłaty konferencyjnej (obejmującej 1 egzemplarz streszczenia oraz monografii konferencyjnej, koszty spotkania towarzyskiego oraz poczęstunków w czasie przerw kawowych) wynosi 200 zł (wpłaty wniesione do 20 września 2015 roku) lub 250 zł (wpłata wniesiona po 20 września 2015 roku).
Szczegóły dotyczące faktur VAT znajdują się w komunikacie nr 3.

Drukuj