V Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” – komunikat nr. 4

3 września 2015

W dniach 24–26 września 2015 roku w Nosalowym Dworze w Zakopanem odbędzie się V Konferencja z cyklu „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Poniżej zamieszamy ważne informacje dotyczące konferencji.

 • Komunikat główny

  Komunikat główny

 • Komunikat główny c.d.

  Komunikat główny c.d.

 • Lista posterów cz.1.

  Lista posterów cz.1.

 • Lista posterów cz.2.

  Lista posterów cz.2.

 • Lista posterów cz.3.

  Lista posterów cz.3.

 • Lista posterów cz.4.

  Lista posterów cz.4.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji (w oddzielnym pliku). Przypominamy, że:

 • Referaty nie mogą być dłuższe niż 20 minut, wliczając w to czas na pytania z sali i zmianę prelegenta. Prowadzący sesję będą poproszeni o ścisłe egzekwowanie czasu od prezentujących.

 • Wszystkie prezentacje powinny być przygotowane w programie Powerpoint – jeśli potrzebują Państwo skorzystać z innego oprogramowania, prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatorów.

 • Wszystkie prezentacje powinny być przygotowane w środowisku Windows/PC. Komputer Mac nie będzie dostępny.

 • Nazwa pliku prezentacji powinna odpowiadać następującemu schematowi: {Tatry2015_Nr sekcji_Nazwisko głównego autora}. Na przykład: {Tatry2015_I_Chowaniec}.

 • Prezentacja powinna zostać przekazana do organizatorów konferencji nie później niż 24 godziny przed planowanym wystąpieniem. Najlepiej wysłać ją pocztą elektroniczną na adres konferencja.tatry2015@gmail.com, nie później niż 22 września 2015 roku.

Lista posterów

Zapraszamy do zapoznania się z listą posterów (w oddzielnym pliku). Numeracja porterów odpowiada numeracji stanowisk, na których postery mają być zawieszone.

Przypominamy, że:

 • Rozmiary posteru nie mogą przekraczać 60 cm szerokości i 90 cm wysokości (układ pionowy). Wydruk powinien być na papierze o gramaturze do 250 gr.

 • W nagłówku należy uwzględnić tytuł posteru, nazwiska autorów, instytucje i ich adresy.

 • Poster powinien być dostarczony do organizatorów konferencji 23 września 2015 w godzinach 17:00-20:00, lub 24 września do godziny 10:00.

 • Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy drukowaniu posteru w Zakopanem, prosimy o kontakt z Katarzyną Dąbrowską (kdabrowska@tpn.pl, tel. 182023363), nie później niż 17 września 2015 roku.

Monografia

Ostateczny termin nadsyłania prac poprawionych po recenzjach ustalony został na 30 września 2015.


Zakwaterowanie i wyżywienie

Przypominamy, że organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i pełnego wyżywienia w czasie konferencji.


Koszty uczestnictwa

Wysokość opłaty konferencyjnej (obejmującej 1 egzemplarz Streszczenia oraz Monografii Konferencyjnej, koszty spotkania towarzyskiego oraz poczęstunków w czasie przerw kawowych) wynosi 200 zł (wpłaty wniesione do 20 września 2015 roku) lub 250 zł (wpłata wniesiona po 20 września 2015 roku).

Szczegóły dotyczące faktur VAT znajdują się w komunikacie nr 3.

Drukuj