Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach

24 lutego 2017

Wspólnie z Zakładem Bioróżnorodności Leśnej UR w Krakowie zapraszamy na konferencję poświęconą ochronie przyrody w parkach narodowych i rezerwatach. Poprzez to spotkanie chcemy ożywić dyskusję na temat ścisłej ochrony przyrody i zarazem uczcić 40. rocznicę śmierci prof. Stefana Myczkowskiego, który dla tej ochrony położył szczególne zasługi.

Organizatorzy konferencji:
Zakład Bioróżnorodności Leśnej UR w Krakowie oraz Tatrzański Park Narodowy

Temat konferencji:
Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach; bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza

Czas:  
7–9 czerwca 2017 (środa–piątek)

Miejsce:
Wydział Leśny UR w Krakowie oraz Zakopane (siedziba TPN) i Tatry

Cel konferencji:
Celem konferencji jest zarówno spojrzenie na ścisłą ochronę przyrody z perspektywy współczesnej ekologii (funkcjonowanie metapopulacji, populacje typu "źródło" i typu "ujście", problematyka dyspersji gatunków), jak również analiza sukcesów i porażek systemu ochrony ścisłej w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz problematyka kształtowania relacji między ochroną ścisłą a ochroną czynną w planach ochrony. Liczymy na uczestnictwo zarówno naukowców, jak i praktyków: pracowników parków narodowych, dyrekcji ochrony środowiska, Lasów Państwowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Zakres tematyczny:

 • Rola obszarów ochrony ścisłej w badaniach naukowych
 • Relacje przestrzenne między ochroną ścisła a ochroną czynną w parkach narodowych
 • Obszary ochrony ścisłej jako ostoje gatunków antropofobicznych
 • Oddziaływanie obszarów ochrony ścisłej na sąsiednie tereny
 • Postrzeganie ochrony ściślej przez osoby zwiedzające parki narodowe


Efekt końcowy
:
Wydanie materiałów konferencyjnych (referaty + postery) w postaci osobnego tomu do końca 2017 roku


Ramowy program:

 • 6 czerwca 2017 – Kraków, referaty, wieczorem wyjazd do Zakopanego
 • 7 czerwca 2017 –Zakopane, wyjście do doliny Kościeliskiej (do Smreczyńskiego Stawu), po południu w Zakopanem początek warsztatów i sesja plakatowa
 • 8 czerwca – dalszy ciąg warsztatów w Zakopanem, wyjścia w teren (dolina Bystrej, dolina Jaworzynki, Nosal, dolina Olczyska), podsumowanie konferencji


Ważne terminy:

 • Otwarcie rejestracji: 22 lutego 2017
 • Koniec I terminu rejestracji: 31 marca 2017
 • Ostateczny termin przesłania streszczeń:  31 marca 2017
 • Powiadomienie o zakwalifikowaniu streszczeń: 15 kwietnia 2017
 • Koniec II terminu rejestracji: 15 kwietnia 2015
 • I Termin realizacji opłaty konferencyjnej: 30 kwietnia 2017
 • II Termin realizacji opłaty konferencyjnej: 15 maja 2017

Koszty uczestnictwa:

 • I termin: 600 zł  (doktoranci 400 zł)
 • II termin 750 zł (doktoranci 500 zł)

 

Komitet Organizacyjny:

 • Przewodnicząca: dr hab. Anna Gazda
 • Członkowie: mgr Szymon Ziobrowski, dr hab. Jan Bodziarczyk, dr Magdalena Frączek, dr Janusz Szewczyk, dr Tomasz Zwijacz-Kozica, mgr Michał Adamus, mgr Jakub Baran, mgr arch. Kamil Kędra, mgr Antoni Zięba
 • Sekretarz Konferencji: dr Elżbieta Muter

 

Planowany Komitet Naukowy:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 • Członkowie: prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab. Jan Holeksa, Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, prof. dr hab. Henryk Okarma

Więcej informacji na stronie: http://www.cyfronet.krakow.pl/~rlgazda/Myczkowski_2017.html

Drukuj