Ośrodek Czynnej Ochrony Płazów i Gadów

10 kwietnia 2013

Cieplice występujące u wylotu Doliny Olczyskiej są naturalnym miejscem życia wielu gatunków płazów i gadów. Od licznie występujących tu przed wiekami salamander, nazywanych przez górali "jaszczurami", miejsce uzyskało swą nazwę.

 • Fot. Marek Pęksa

  Fot. Marek Pęksa

 • Fot. Marek Pęksa

  Fot. Marek Pęksa

 • Fot. Marek Pęksa

  Fot. Marek Pęksa

 • Fot. Marek Pęksa

  Fot. Marek Pęksa

Koncepcja utworzenia ośrodka ochrony płazów w miejscu dawnych basenów termalnych powstała w 2003 r. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych, w których będzie można prowadzić rozród oraz obserwację rzadkich i zagrożonych gatunków płazów: salamander, traszek i żab, oraz gadów: jaszczurek i węży. Dodatkowym bardzo ważnym aspektem była potrzeba edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Po terenie ośrodka wytyczono ścieżkę dydaktyczną składającą się z pięciu przystanków. Szczegółowe informacje o ścieżce znajdują się na tablicach oraz w wydanym przez TPN w 2006 r. przewodniku.


Ośrodek Czynnej Ochrony Płazów i Gadów otwarty jest codziennie w godzinach pracy pobliskiego punktu biletowego. W pozostałych godzinach obiekt ten jest zamknięty. Na terenie ośrodka obowiązują bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Drukuj